Arkivering och diarieföring på LIME

Karolinska Institutets arkivverksamhet bedrivs dels centralt vid universitetsförvaltningen och dels vid varje institution. 

Vad ska diarieföras/arkiveras?

Vad som ska diarieföras och arkiveras framgår i Karolinska Institutets dokumenthanteringsplan. I planen finns en noggrann beskrivning av vilka handlingar som ska diarieföras, bevaras och gallras. Välj det verksamhetsområde som passar. 

Mer information om arkivering och diarieföring

Om du är osäker på vad som ska diarieföras eller arkiveras, hör av dig till sekretariat@phs.ki.se

Rensa handlingar innan arkivering

Innan handlingar arkiveras ska de rensas från arbetshandlingar, gem, tejp, post-it-lappar och plastfickor. För att skilja de olika ärendena åt används vikta A3-papper. Skriv på omslagen vad de innehåller, till exempel diarienummer eller namn.

Projektmall

Ladda ner projektmallen för forskningsprojekt

Kontakt

Om du har frågor om arkivering eller diarieföring på LIME, hör gärna av dig till sekretariat@phs.ki.se

Länkar