Arbetstid

This page in English

Arbetstiden är reglerad på olika sätt beroende på anställning och avtal. 

Arbetstid för lärare

Arbetstiden för anställda lärare är reglerad i lokalt villkorsavtal, bilaga 5.

Arbetstid för teknisk och administrativ personal

Arbetstiden för T/A-personal är reglerad enligt villkorsavtalet.

Ordinarie veckoarbetstid är 40 timmar för heltidsarbete.

Lördagar, söndagar, helgdagar som infaller på en vardag samt midsommarafton, julafton och nyårsafton är arbetsfria dagar. Klämdag (arbetsdag mellan två arbetsfria dagar) är också arbetsfri dag.

Klämdagar och halvdagar 2018

Klämdagar 2018

30 april

11 maj                                                                                                                                                                                  

Förkortade arbetsdagar, halvdagar 2018

Arbetstiden förkortas för heltidsarbetande på följande sätt:

5 januari (trettondagsafton), 4 timmar

29 mars (skärtorsdag), 2 timmar

2 november (dag före Alla Helgons dag), 8 timmar

Se även Årsarbetstid 2018. För deltidsarbetande, se Arbetstidsschema 2018

Flextid

Flextidsrapport

Använd rapporten Flexmaster om du behöver rapportera flextid. 
Här kan du ladda ned Flexmaster 2018.

  • Flexramen är tiden kl. 6:00 till 19:00 med fast tid 9:00-15:30 (fredag är fast tid 9:00-15:00).
  • Lunchramen är tiden kl. 11:00-13:00. Lunchrasten ska vara minst 30 minuter.
  • Minustiden får vara max 10 timmar och plustiden får vara max 20 timmar
  • Flextiden är reglerad i lokalt Villkorsavtal, bilaga 2

Mertid och övertid

Mertid är tid som är skillnaden mellan deltid och heltid.

Övertid ska vara beordrad i förväg. Den kan vara enkel eller kvalificerad. Ingen ersättning lämnas om arbetet är kortare än 15 minuter.

Mertid och övertid är reglerat i Villkorsavtalet. Mer lättläst information finns i Personalhandboken.

Obekvämtidstillägg (ob-tillägg)

Ob-tillägg betalas för ordinarie arbetstid när arbetet utförs på obekväm tid. Vad som är obekväm tid regleras i lokalt villkorsavtal, bilaga 4.

Ob-tillägg delas in i enkel, kvalificerad och förhöjd ob.

Summa ob-tillägg ska räknas ihop för varje kalendermånad och avrundas till närmaste halvtimme.

Beredskap

Med beredskap menas att du är skyldig att stå till arbetsgivarens förfogande under arbetsfri tid. Under beredskapen ska du vara tillgänglig på telefon och efter kallelse direkt åka till arbetsplatsen.

Dygns- och veckovila följer reglerna i Arbetstidslagen.

Veterinärer har ett eget lokalt kollektivavtal om beredskap.

Administration