Arbetsmiljögruppen ANA Futura

This page in English

Arbetsmiljögruppen ANA Futura representeras av samtliga inflyttade institutioners medarbetare har som uppdrag att jobba med arbetsmiljö och introduktion rörande labbsäkerhet, kemikaliesäkerhet, strålsäkerhet, fryshotell, SOPar mm.

Institutionen för laboratoriemedicin

Ordförande

Samordnare

Marjan Amiri

Telefon: 08-524 837 86
Enhet: Institutionen för laboratoriemedicin (LABMED), H5
E-post: Marjan.Amiri@ki.se

Projektledare

Gustaf Ahlén

Telefon: 08-524 837 55
Enhet: Avdelningen för klinisk mikrobiologi
E-post: gustaf.ahlen@ki.se

Institutionen för medicin, Huddinge

Biomedicinsk analytiker

Elisabeth Henriksson

Telefon: 08-524 838 65
Enhet: Centrum för infektionsmedicin
E-post: Elisabeth.Henriksson@ki.se

Institutionen för Odontologi

Personalhandläggare

Charlotte Wikhagen

Telefon: 08-524 880 46
Enhet: Institutionen för odontologi (DENTMED), OF
E-post: charlotte.wikhagen@ki.se

Institutionen för Klinisk vetenskap, intervention och teknik

Forskningsassistent

Åsa Ekblad

Enhet: Enheten för obstetrik och gynekologi
E-post: asa.ekblad@ki.se