Arbetsmiljögruppen ANA 8

This page in English

Arbetsmiljögruppen ANA 8 representeras av samtliga inflyttade institutioners medarbetare har som uppdrag att jobba med arbetsmiljö och introduktion rörande labbsäkerhet, kemikaliesäkerhet, strålsäkerhet, fryshotell, SOPar mm.

Institutionen för laboratoriemedicin

Ordförande

Samordnare

Marjan Amiri

Telefon: 08-524 837 86
Enhet: Institutionen för laboratoriemedicin (LABMED), H5
E-post: Marjan.Amiri@ki.se

Laboratoriesamordnare

Cecilia Ström

Enhet: Katarina Le Blanc BMA
E-post: cecilia.strom@ki.se

Institutionen för medicin, Huddinge

Biomedicinsk analytiker

Lena Radler

Telefon: 08-585 813 63
Enhet: Centrum för infektionsmedicin
E-post: Lena.Radler@ki.se

Biomedicinsk analytiker

Elisabeth Henriksson

Telefon: 08-585 813 63
Enhet: Centrum för infektionsmedicin
E-post: Elisabeth.Henriksson@ki.se

Institutionen för Odontologi

Personalhandläggare

Charlotte Wikhagen

Telefon: 08-524 880 46
Enhet: Institutionen för odontologi (DENTMED), OF
E-post: charlotte.wikhagen@ki.se

Institutionen för Klinisk vetenskap, intervention och teknik

Forskningsassistent, UF

Åsa Ekblad

Enhet: Enheten för obstetrik och gynekologi
E-post: asa.ekblad@ki.se