Arbetsmiljögruppen ANA 8

This page in English

Arbetsmiljögruppen ANA 8 representeras av samtliga inflyttade institutioners medarbetare har som uppdrag att jobba med arbetsmiljö och introduktion rörande labbsäkerhet, kemikaliesäkerhet, strålsäkerhet, fryshotell, SOPar mm.

Institutionen för laboratoriemedicin

Laboratoriesamordnare

Marjan Amiri

Telefon: 08-524 837 86
Enhet: Avdelningen för klinisk mikrobiologi
E-post: Marjan.Amiri@ki.se

Laboratoriesamordnare

Cecilia Ström

Enhet: Administrativa kansliet
E-post: cecilia.strom@ki.se

Institutionen för medicin, Huddinge

Array

Lena Radler

Telefon: 08-585 813 63
E-post: Lena.Radler@ki.se

Array

Elisabeth Henriksson

Telefon: 08-585 813 63
E-post: Elisabeth.Henriksson@ki.se

Institutionen för Odontologi

Forskningssamordnare

Nikolce Tudzarovski

E-post: nikolce.tudzarovski@ki.se