Arbetsmiljödagen 2018 - tema Säkerhetskultur

This page in English

I april genomfördes Arbetsmiljödagen för fjärde gången, i regi av KI:s arbetsmiljönämnd. Temat denna gång var Safety culture at KI.

Arbetsmiljödag KI 2018

Det här hände under Arbetsmiljödagen

Eftermiddagen inleddes av Prorektor Karin Dahlman-Wright och Arbetsmiljönämndens ordförande professor Irene Jensen, som satte ramen för varför det är viktigt att ständigt utveckla och förbättra säkerhetskulturen i KI:s verksamheter. Huvudtalare professor Jop Groeneweg från Leiden University i Holland fick därefter ta över stafettpinnen. Under rubriken "Psychological aspects of improving the safety culture" underhöll han publiken med en humoristisk och samtidigt faktafylld föreläsning. Vi, ca 80 deltagare, fick många tankeställare kring kopplingen organisation och mänskligt agerande avseende säkerhet. Ta gärna del av hans PP-material (i dokument nedan).

Patrik Emanuelsson från KI:s friskvårdsgrupp guidade auditoriet i roliga rörelsepauser.

Paneldiskussion

Sedan vidtog en paneldiskussion kring KI:s egen säkerhetskultur. I diskussionen, som leddes av laboratoriesäkerhetssamordnare Ingela Djupedal, medverkade professor Jop Groeneweg, prorektor Karin Dahlman-Wright, professor emeritus Roland Möllby, säkerhetssamordnare Magnus Söderdahl och huvudskyddsombud Venus Azhary. Goda exempel nämndes men även de förbättringsområden KI har. Deltagare i publiken bidrog också med bra inlägg och frågor i diskussionen.

Utställning med leverantörer

KI:s upphandlade leverantörer av säkerhetsutrustning och transport av farligt gods fanns på plats i anslutning till salen. Deltagarna kunde diskutera med VWR, Vita Verita, Nordic Biolabs, Fisher Scientific, YSDS och World Courier.

Vinnare av Arbetsmiljö- och hälsopriset

Som traditionen bjuder delade prorektor även ut Arbetsmiljö- och hälsopriset. Ett utskott från Arbetsmiljönämnden hade utsett en vinnare bland åtta goda kandidater (varav ett par fått fler än en nominering). 2018 års pris gick till sektionschef Maria Hagströmer och Sektionen för fysioterapi vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle. De erhöll priset på 30 000 SEK för sitt integrerade arbetsmiljöarbete på sektionen. Läs mer om Arbetsmiljö- och hälsopriset.

Länkar

Arbetsmiljö