Arbetsmiljö vid KI DS

Prefekten har det övergripande ansvaret att fullgöra arbetsgivarens skyldigheter enligt arbetsmiljölagen. Prefekten skall som arbetsgivare inom sin verksamhet svara för att kraven och intentionerna i arbetsmiljölagen med tillhörande föreskrifter och anvisningar uppfylls, liksom att lokalt arbetsmiljöavtal och KIs arbetsmiljöpolicy följs och genomförs.

Arbetsmiljögruppen vid KI DS

Arbetsmiljögruppen är sammansatt av personer från olika verksamhetsområden, både arbetsgivare och skyddsombud. Mer information om arbetsmiljögruppen och ledamöter.

Skyddsombud

Skyddsombudet är de anställdas företrädare i arbetsmiljöfrågor. Om skyddsombudets uppgifter på KI.

Skyddsombud på KI DS

Utbildningsadministratör

Kristian Hagfors

Telefon: 073-784 16 45
E-post: Kristian.Hagfors@ki.se

Uppförandekod

För att ytterligare fördjupa och förtydliga medarbetares viktiga ansvar för att bidra till ett gott arbetsklimat har Karolinska Institutet en uppförandekod (Code of Conduct).

Uppförandekoden är beslutad av rektor och har status som regler. Koden tar avstamp i hur vi förväntas bemöta varandra på arbetsplatsen. Om KI:s uppförandekod.

Länkar