Arbetsgrupper och möten vid LIME

This page in English

Arbetsmiljögrupp

Arbetsmiljögruppen (AMG) är ett lokalt forum för såväl fysiska som organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor på en övergripande nivå. Läs mer om AMG här

Institutionsrådet (IR)

Vid varje institution skall finnas ett institutionsråd som skall behandla frågor av principiell vikt eller institutionsövergripande karaktär. Institutionsrådets funktion är att vara rådgivande, att utgöra forum för dialog och prefektens förankring av sina beslut.

En prefekt måste ta ställning till en rad frågor som berör olika grupperingar inom institutionen. Prefektens uppgift är att samråda med och förankra sina förslag hos dessa intressenter. Institutionsrådet utgör en sådan plattform där olika företrädare kan mötas. 

LIMEs institutionsråd består av följande funktioner/representanter som träffas två gånger / termin:

  • Prefekt, Administrativ chef, stf prefekter (och prefektassistent), Adjungeras: HR, Ekonomi
  • Grundutbildningsansvarig och Studierektor för forskarutbildning
  • Representanter för de olika personalkategorierna:

Lärare

Clas Rehnberg
Vasilis Hervatis, suppleant

Ann-Kristin Sandberg
Maria Kvarnström, suppleant

Teknisk/Administrativ (TA)-personal

Mette Gladden
Maria Appelgren, suppleant

Elisabet Lindgren
Annelie Jonsson, suppleant

Doktorander

Carina Georg
Anne Leppänen, suppleant

Max Kleijberg
Filip Gedin, suppleant

Protokoll från Institutionsrådets möten finns på Common/LIME-intra

Institutionsmöten

LIME har ett "stormöte" varje termin för hela institutionen, ett kortare möte i april och ett längre (halvdag) i november.

Samverkansgrupp

Den lokala samverkansgruppen som består av prefekt, AC, HR och representanter för personalorganisationerna, träffas varje månad. 

Protokoll från samverkansgruppens möten finns på Common/LIME-intra

Ledningsgruppsmöte

Ledningsgruppen har en stödjande roll till prefekten vad gäller strategi, samordning och verksamhet i stort vid institutionen.

LIME har ledningsgruppsmöte en gång per månad.