Arbetsgrupper och möten

This page in English

Institutionsmöten

LIME har ett "stormöte" varje termin, i april (kortare möte om 1-2 timmar) och i november (halvdag).

Institutionsrådet (IR)

Vid varje institution skall finnas ett institutionsråd som skall behandla frågor av principiell vikt eller institutionsövergripande karaktär. Institutionsrådets funktion är att vara rådgivande, att utgöra forum för dialog och prefektens förankring av sina beslut.

En prefekt måste ta ställning till en rad frågor som berör olika grupperingar inom institutionen. Prefektens uppgift är att samråda med och förankra sina förslag hos dessa intressenter. Institutionsrådet utgör en sådan plattform där olika företrädare kan mötas. 

LIMEs institutionsråd består av följande funktioner/representanter som träffas två gånger / termin:

  • Prefekt, Administrativ chef, stf prefekter (och prefektassistent), Adjungeras: HR, Ekonomi
  • Grundutbildningsansvarig och Studierektor för forskarutbildning
  • Representanter för de olika personalkategorierna:

Lärare

Teknisk/Administrativ (TA)-personal

Doktorander

Protokoll från IR finns på Common/LIME-intra

Samverkansgrupp

Den lokala samverkansgruppen som består av prefekt, AC, HR och representanter för personalorganisationerna, träffas varje månad. 

Protokoll från samverkansgruppens möten finns på Common/LIME-intra

Ledningsgruppsmöte

LIME har ledningsgruppsmöte en gång per månad.

Ledningsgruppen har en stödjande roll till prefekten vad gäller strategi, samordning och verksamhet i stort vid institutionen.