Arbetsgrupp för att samordna åtgärderna

This page in English

Arbetsgruppen med uppdrag att följa upp och hjälpa till med samordning av åtgärderna tillsattes under våren 2017. Gruppen lämnade sin slutredovisning vid halvårsskiftet. I gruppen ingick representanter från såväl kärnverksamhet som stödfunktioner.

Gruppen bestod av följande representanter:

Länkar

Exempel på genomförda åtgärder

Organisation