Arbetsanpassning och rehabilitering

På de här sidorna kan du läsa om rehabiliteringsarbete, arbetsanpassning och de resurser som finns vid KI. Du hittar även information om Försäkringskassan och Rehabiliteringskedjan. Längst ned finner du dokument och mallar kopplade till rehabiliteringsarbetet.

Dokument och mallar