Är du intresserad av att bidra till KI:s infrastruktur?

Publicerat 2019-03-25 12:58. Uppdaterat 2019-04-17 07:38

Infrastruktur har en stor och ökande betydelse för Karolinska Institutets forskning och utbildning, strategiskt, operativt och finansiellt. Infrastrukturrådet har till uppgift att samordna och prioritera satsningar på infrastruktur inom KI men också i relation till Region Stockholm samt till nationella och internationella initiativ. Rådet är ett beredande organ till Fakultetsnämnden och rektor och uppdraget innefattar forskningsinfrastruktur, infrastruktur för utbildning samt lokaler relaterade till kärnverksamheten.

Uppdraget

En prioriterad fråga för Infrastrukturrådet är arbetet med Karolinska Institutets strategi för infrastruktur samt till denna kopplade handlingsplaner. Mandatperioden för infrastrukturrådets medlemmar är tre år, 1/7 2019 - 30/6 2022.

Rådet leds av ordförande prorektor Karin Dahlman-Wright, och består därutöver av fem ledamöter utsedda av Fakultetsnämnden, fastighetsdirektören, två studentrepresentanter och en akademisk rådgivare.

Vi söker nu fem ledamöter med intresse av att bidra till att Karolinska Institutets forskare, lärare och studenter får tillgång till högkvalitativ infrastruktur.

Intresseanmälan

Vi välkomnar intresseanmälningar om max 1 A4 sida som innefattar för uppdraget relevant kompetens och erfarenhet samt idéer och tankar om Karolinska Institutets infrastruktur.  Du bör ha en tillsvidare anställning alternativt en visstidsanställning som sträcker sig över rådets mandatperiod. En arbetsgrupp ledd av ordförande i Infrastrukturrådet kommer utifrån intresseanmälningarna att ta fram ett sammanvägt förslag för beslut i fakultetsnämnden. För mer information, kontakta Karin Dahlman-Wright eller Stefan Eriksson.

Intresseanmälan skickas till Registrator, dnr 1-305/2019, Karolinska Institutet, 171 77 Stockholm, senast 14 maj 2019 eller via e-post till registrator@ki.se (glöm ej ange dnr 1-305/2019).