Anvisningar för bedömning av reell kompetens vid ansökning om tillgodoräknande

Publicerat 2018-05-03 10:53. Uppdaterat 2018-05-03 11:02

I syfte att underlätta bedömning och handläggning av tillgodoräknandeärenden grundade på reell kompetens finns nu anvisningar med bland annat förslag på bedömningsmetoder och en mall för självvärdering av studentens kunskaper. 

Anvisningarna finns tillgängliga på sidan om hantering av tillgodoräknanden som riktar sig till medarbetare. Här hittar du också information om ansökan, hantering och bedömning av tillgodoräknanden samt dokument som mallar och checklistor mm.

I samband med detta tillägg vill vi även påminna er om att uppdatera era program- och kurswebbsidor gällande informationen kring tillgodoräknande. På sidan om tillgodoräknande finns förslag på informationstexter.

När vi ändå är inne på temat tillgodoräknande vill vi gärna tipsa om UHR:s (Universitets- och högskolerådets) sida "NARIC-portalen" som ger information om utbildningssystem i olika länder samt stöd för bedömning av utländska meriter. 

Generellt vill vi även påminna om vikten att säkra dokumenten som ligger till grund för ansökan om tillgodoräknande genom vidimering, uppvisade originalhandlingar och kontakt med aktuella högskolor.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Charlotta Cederberg

Enhetschef

Charlotta Cederberg

Telefon: 08-524 864 68
Enhet: Stöd till program- och utbildningsnämnder
E-post: Charlotta.Cederberg@ki.se

 

Studieadministration