Anvisningar för ansökan om European Joint Doctorate-anslag, Innovative Training Network, Marie Curie Actions

Publicerat 2018-04-16 14:23. Uppdaterat 2018-04-18 10:53This page in English

En ”European Joint Doctorate” är en gemensam europeisk forskarutbildning som kräver att de deltagande universiteten har en gemensam överenskommelse i form av separata avtal för forskarutbildningen inkluderande bl.a. moment såsom antagning, handledning, examination etc. Doktoranden skriver en avhandling men är vanligtvis antagen vid ett eller flera lärosäten och genomför sina studier vid olika universitet genom gemensam handledning och försvarar sedan avhandlingen vid ett av de lärosäten som ingår i konsortiet. För att få ansöka om ett European Joint Doctorate-anslag från EU krävs ett Letter of Commitment från KI. För att erhålla ett sådant krävs att ett antal grundförutsättningar är uppfyllda. Styrelsen för forskarutbildning har därför fattat beslut om riktlinjer för att tillstyrka ansökningar om s.k. ”European Joint Doctorate”.

Riktlinjer för att erhålla ett Letter of Commitment från KI

 

Nästa utlysning av European Joint Doctorate-anslag inom Innovative Training Network, Marie Curie Actions öppnar 13 september 2018. Sista dag för ansökan är 15 januari 2019. Mer information

Generell anvisning rörande ansökningar till Marie Skłodowska Curie Actions Innovative Training Network

Innehållsägare: Johanna Diehl