Användartyper i IDAC

This page in English

I samband med utvecklingen av IDAC har vi definierat användartyperna som det nya systemet kommer kunna hantera. De fem användartyperna är anställd, anknuten, doktorand, student och extern/support.

Användartyper

IDAC kommer att kunna hantera fem olika typer av användare.

 • Anställd: Personen ska ha ett gällande anställningsavtal med KI.
 • Anknuten: Personen ha ett gällande anknytningsavtal. En anknuten kan vara en enskild person eller en person som tillhör en organisation (bolag).
 • Doktorand: Personen ska vara antagen och aktiv inom utbildning på forskarnivå, med KI som lärosäte. En doktorand har en särskild koppling med KI, där studier på forskarnivå genom en individuell studieplan är kombinerat med forskningsarbete inom KI och att doktoranden antingen är anställd eller anknuten. Detta till skillnad från eventuella personer, anställda eller anknutna, som dessutom studerar.
 • Student: Personen ska vara antagen och aktiv inom utbildning på grund- eller avancerad nivå med KI som lärosäte.
 • Extern/support: För att tillhöra användartyp Extern/Support ska personen tillhöra en organisation (bolag) med ett gällande avtal.

Begrepp och definitioner for IT-behörighet (pdf)

Hur har definitionerna och begreppen tagits fram?

Vårt arbete med att ta fram nya begrepp och definitioner är baserat på fem styrande principer.

 1. Säkerhet: Säkerhetstänkandet, dels vad gäller informationssäkert samt att koppla korrekt person till ett KI-ID, är vår grundinställning och ska genomsyra allt arbete. Det är inget som ska läggas på i efterhand.
 2. Spårbarhet: Beslut och förändringar ska finnas dokumenterade i IDAC.
 3. Lätt att göra rätt: Standardprocessen följer det aktuella regelverket, att avvika ska kräva medvetna beslut som dessutom dokumenteras.
 4. Informationskvalitet: Information i systemen ska vara korrekt, vilket säkerställs genom att information bara sparas på ett ställe, i ett så kallat källsystem.
 5. Verksamhetsnytta: Vidareutveckling av och förändringar i systemet ska alltid grunda i ett behov från verksamheten.

Varför finns det så hårda regler och definitioner?

En av de stora utmaningarna och problemen med KIMKAT har varit att det inte finns några enhetliga regler och definitioner för vilka anställnings- och användartyper det finns på KI. Det finns framför allt två anledningar till varför KI behöver en gemensam definition av användartyper:

 1. Bara om alla använder samma begrepp och menar samma sak med samma uttryck kan vi säkerställa att KI:s riktlinjer och regler efterlevs.
 2. En av de viktigaste anledningarna till att ersätta KIMKAT är att förenkla och automatisera processerna när någon börjar, slutar eller ändrar sin verksamhet vid KI. Eftersom datorprogram och -system i grunden beror på ettor och nollor behöver vi gemensamma begrepp för att systemet ska kunna hantera informationsflödet och automatisera det.