Anställd vid Institutionen för Medicin, Solna

Praktisk information till dig som nyanställd

Registrera dig

Karolinska Institutet använder sig av elektronisk registrering av kompetens. Som nyanställd ska du registrera din kompetens på Primula På Webb (PPW). Instruktioner om hur du gör finns i Lathund för PA-webben som du får av din administratör. Du behöver din KI-inloggning och lösenord.

Registrera dig på PPW

Central administration

Information om institutionens centrala administration. Vem du kan vända dig till med frågor om ekonomi, personal eller kursadministration.

Organisationsöversikt

Organisationsöversikt med info

Hitta på KI

Lokaler, med karta över området.

Lön/Skatt

Lön/Skatt Medarbetarportalen

Arbetsmiljö

Läs mer om arbetsmiljö på medarbetarportalen.

Ombud i arbetsmiljögruppen, Institutionen för medicin, Solna.

Företagshälsan

Telefonrådgivning erbjuds alla anställda, stipendiefinansierade doktorander och postdoktorer på KI, för snabb tillgång till professionell hjälp. Övriga anknutna medarbetare omfattas inte. Telefonnumret är 0200-21 63 00 och rådgivningen är tillgänglig dygnet runt där en socionom direkt kan ge råd kring psykosociala frågor. 

Karolinska Institutet erbjuderdig som medarbetare att beställa/använda följande tjänster inom företagshälsan från Previa:

  • Kortare telefonrådgivning i hälso- och arbetsmiljöfrågor samt psykosociala frågor, vid behov ett kartläggande besök hos företagssköterska
  • Två besök per år till valfri specialist; företagsläkare, företagssjukgymnast, företagssköterska, beteendevetare/psykolog, därefter skall återkoppling ske till närmaste chef, alternativt till personalavdelningen
  • Åtgärder efter stickskada, bitskada eller annan blodsmitta
  • Vaccination Hepatit B
  • Lagstadgande hälsoundersökningar vid t ex arbete med härdplaster, arbete med försöksdjur eller bildskärmsarbete

Skattsedel

Skatteverkets blankett med aktuell skattetabell. Lämnas till Institutionens centrala administration.

Skattsedel

Rapportera semester, ändrad adress och kontaktuppgifter

PPW - Primula På Webb, PPW, heter KI:s egenrapporteringssystem. Här ska alla anställda registrera sin kompetens, söka semester och andra ledigheter, samt friskanmäla sig efter sjukfrånvaro. I PPW kan du även hämta ditt lönebesked och göra reseräkningar.

Logga in på PPW (inloggning krävs)

Nytt universitetssjukhus i Solna

Löpande information om byggandet av det nya universitetssjukhuset finns på hemsidan.

Nya Karolinska Solna

Där finns även störningsinformation och annat som kan vara bra för dig som anställd att känna till.

Info om introduktionsdag höst/vår

Karolinska Institutet anordnar en gång per termin, höst och vår, en introduktionsdag för nyanställda. Se när nästa tillfälle ges på:

Introduktionsdagar

Mer...

Se mer på Medarbetarportalen.