Ansök till KI/SLL-forskarskolan inom klinisk psykiatri

Publicerat 2018-12-19 17:48. Uppdaterat 2018-12-19 17:49This page in English

Syftet med forskarskolan är att ge kliniskt aktiva doktorander inom området psykiatri aktuell kunskap om mekanismer för uppkomst av psykiska sjukdomar och en fördjupad utbildning i forskningsmetodik med tonvikt på kvantitativ metodik inom området psykiatri.

Ansök senast den 12 mars 2019.

Mer information och ansökan

DoktorandForskarskolaForskarutbildning