Ansök till forskarskolan ”School of Health Innovation”

Publicerat 2017-11-16 09:35. Uppdaterat 2017-11-16 09:38This page in English

KI arrangerar en forskarskola i innovation inom hälsa, tillsammans med universitetet i Oslo och Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet (NTNU). Syftet med skolan är att utrusta forskare inom vård- och life science med verktyg och kunskap för att ta fram nya tjänster för patienter, skapa nya företag baserat på sina forskningsidéer, eller ta med sig sina forskningsidéer och sin talang in i befintliga företag.

Forskarskolan består av två kurser som söks var för sig. Den första kursen, "Hälsa, innovation och entreprenörskap", ges till våren 2018 och är nu öppen för ansökningar från postdoktorer och doktorander vid KI. Kursen motsvarar 7,5 hp och fokuserar på lärande från företags-case och nätverk. Kursen är uppdelad i tre moduler; i Oslo, Trondheim och Stockholm. En möjlighet för mer praktiskt arbete och mentorskap följer genom den andra kursen som är planerad att ges på höstterminen 2018. Kostnad för resa och boende för att delta på de kursmoduler som hålls i Norge ingår. Ansök senast den 31 december 2017.

Mer information och ansökan (på engelska)

DoktorandForskarutbildningKursPostdoktor