Anslag till forskarutbildningskurser från NordForsk

Publicerat 2017-12-01 12:38. Uppdaterat 2017-12-01 12:42This page in English

Två KI-forskare har fått stora anslag från NordForsk för att utveckla forskarutbildningskurser i registerbaserad forskning.

- Det är väldigt roligt och jag vill passa på att gratulera Helle Kieler, Institutionen för medicin i Solna, och Anita Berglund, Institutet för miljömedicin. Vi har all anledning att vara stolta över vårt breda utbud av forskarutbildningskurser. Jag vill passa på att tacka alla kursansvariga, kursadministratörer och ansvariga för forskarutbildningsprogram och forskarskolor som gör ett fantastiskt arbete för våra doktorander. Anslagen från NordForsk kommer att stärka forskarutbildningen på KI ytterligare säger Marianne Schultzberg, dekan för forskarutbildning.

DoktorandForskarutbildningKursRegisterbaserad forskning