Anpassningar av ventilation påverkar dragskåp och dragbänkar på plan 7, 20-22 mars

This page in English

Viktig information från fastighetsavdelningen gällande användning av dragskåp och dragbänkar på plan 7 mellan 20-22 mars.

Det ska göras anpassningar i ventilationssystemet under perioden 20-22 mars mellan kl. 18.00-20.00 på plan 7 i ANA 8.

Ventilationen minskas till enbart grundflöde och betyder att dragskåp och dragbänkar INTE får användas under dessa timmar (larmet går om ex luckan till dragskåpet öppnas).