Anordna forskarutbildningsaktiviteter

This page in English

Styrelsen för forskarutbildning vill stimulera till en god forskarutbildningsmiljö under forskarutbildningen. Andra lärandeaktiviteter än kurser (t ex workshops och retreats) kan organiseras av forskarutbildningsprogram, institutioner eller andra aktörer.

Vänligen se vidare information på engelska

Kontakt

Handläggare

Anna Gustafsson

Telefon: 08-524 860 18
E-post: anna.gustafsson@ki.se

Ordförande i Kurs- och programkommittén

Lennart Nilsson

Telefon: 08-524 810 99
E-post: Lennart.Nilsson@ki.se

Vice ordförande i Kurs- och programkommittén

Lena Von Koch

E-post: Lena.Von.Koch@ki.se

Koordinator för forskarutbildning

Ingeborg van der Ploeg

Telefon: 08-524 867 00
E-post: Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se

Forskarutbildning