Anordna forskarutbildningsaktiviteter

This page in English

Karolinska Institutet vill stimulera till en god forskarutbildningsmiljö under forskarutbildningen. Andra lärandeaktiviteter än kurser (t ex workshops och retreats) kan organiseras av forskarutbildningsprogram, institutioner eller andra aktörer.

Inledning

Fakultetsnämnden har det övergripande ansvaret för forskarutbildning på KI och vill stimulera en god forskarutbildningsmiljö under forskarutbildningen. Forskarutbildningsprogrammen kvalitetssäkrar framförallt poänggivande kurser, men också andra viktiga forskarutbildningsaktiviteter. 
Forskarutbildningsaktiviteter (t ex workshops och retreats) kan arrangeras av forskarutbildningsprogram, institutioner eller andra aktörer. Aktiviteterna är menade att bidra till en god forskarutbildningsmiljö för doktoranderna och till att målen för forskarutbildning nås, så som beskrivits i den individuella studieplanen.
Dessa aktiviteter kan också ha en inverkan på framtida karriärmöjligheter då de underlättar för doktoranden att uppnå överförbara kunskaper.  

Ansökan om medel

Se Söka medel för forskarutbildningsaktiviteter

När din ansökan godkänts kan du gå vidare med att annonsera aktiviteten.
Beviljade medel rekvireras efter genomförd och utvärderad aktivitet, se Rekvirera medel från Kurs- och programkommittén

Utannonsera aktiviteten

Alla aktiviteter (arrangerade inom såväl som utanför forskarutbildningsprogrammen) ska som ett minimum utannonseras som en kalenderhändelse på båda följande startsidor:

Detta görs av den som arrangerar aktiviteten eller utsedd webbredaktör.

Vi rekommenderar ett webbaserat ansökningsformulär som innehåller följande:

1. Information om aktiviteten:
Titel, datum, plats, syfte/mål, innehåll, lärandemål, urvalskriterier (om relevant)
2. Information som behövs från sökande:
Namn, e-postadress, institution, position (KI-doktorand, KI-postdoc, doktorand vid annat lärosäte, annan: ange vilken).

Utvärdering av forskarutbildningsaktiviteter 

Se Aktivitetsvärdering och analys för mer information om utvärdering av forskarutbildningsaktiviteter.

Riktlinjer för att arrangera kappaskrivningsseminarier

Syftet med kappaskrivningsseminarier är att ge doktorander stöd i att komma igång med skrivandet av en högkvalitativ avhandling. Seminarierna är avsedda för KI-doktorander.

Samma principer som för forskarutbildningskurser gäller avseende vad beviljade medel kan användas till:
- Lärarkostnader (interna och externa)
- Administration
- Undervisningsmaterial (ej kurslitteratur)
- Undervisningslokaler

En fingervisning om ungefärligt belopp som kan komma att beviljas är ca 10 000 kr för en endagsaktivitet.

Följ riktlinjerna på denna sida samt Söka medel för forskarutbildningsaktiviteter när du planerar ditt kappaseminarium.

Länkar:
Guidelines for writing a compilation thesis summary chapter
Support for writing the thesis
Plagiatgranskning av avhandlingar

ForskarutbildningForskarutbildningsprogram