Anknuten

This page in English

Nya regler för anknutna har införts med giltighet från 181025. Tidigare administrativ anknytningsprocess i KIMKAT ska dock fortfarande tillämpas i avvaktan på färdigställande av IDAC där en ny process kommer att gälla. IDAC beräknas preliminärt komma i drift i slutet av året.

Gemensamt för anknutna KI-personer är att man enligt beslut medverkar i KIs verksamhet utan att vara anställd. Observera särskilt vikten av att dokumentera grunden för deltagandet i KIs verksamhet. Grund för att bli anknuten kan exempelvis vara någon av följande:

  • Landstingsanställd med forskningsmedel på KI eller som undervisar på KI
  • Icke anställd docent som deltar i KI:s verksamhet
  • Gästforskare med extern finansiering
  • Professor Emeriti som är aktiv i KI:s verksamhet
  • Praktikant/examensarbetare
  • Studentrepresentant eller extern ledamot i rådgivande och beslutande organ
  • Konsult eller inhyrd personal

En person som besöker KI under några dagar och t. ex. håller en föreläsning, deltar i en konferens eller ett seminarium och under denna tid behöver tillgång till datanät är inte anknuten, utan definieras som gäst. Hantverkare, servicetekniker etc. som behöver tillgång till passerkort och vissa andra resurser under en tid ses inte heller som anknutna. Dessa personer hanteras i enlighet med andra rutiner.

Regler och anvisningar för anknytning 

Dokument och övrig information om anknytning för administratörer

Kontakt

För mer information eller frågor

Jurist

Catalina Pacef

Telefon: 08-524 861 36
Enhet: Förhandlingsenheten
E-post: catalina.pacef@ki.se

Administration