Andra tilldelningen av medel för juniora forskare inom ”karriärtrappan” (2015)

This page in English

Styrelsen för forskning (FS) har beslutat om sammanlagt 20 medel för anställningar som forskare, forskare (forskarassistentförlängning) respektive forskarassistent. Detta sker inom ramen för FS:s satsning för att rekrytera juniora forskare som har särskilt utmärkta vetenskapliga meriter och framtida potential.

Som forskare tilldelas medel till (i bokstavsordning):

Igor Adameyko
Carsten Daub
Sophie Erhardt
Christian Göritz
Jorge Ruas
Gilad Silberberg

Antalet behöriga sökande var 196 st. Medlen omfattar 1200 tkr per år i fem år.

Som forskare(forskarassistentförlängning) tilldelas medel till (i bokstavsordning):

Olov Andersson
Andrei Chagin
Samir El Andaloussi
Anita Göndör
Lars Jakobsson
Robert Månsson
Anna Rising

Antalet behöriga sökande var 25 st. Medlen omfattar 1000 tkr per år i två år.

Som forskarassistent tilldelas medel till (i bokstavsordning):

Emma Andersson
Petter Brodin
Mattias Carlström
Nicola Gagliani
Johanna Lanner
Linda Sofie Lindström
Zongli Zheng

Antalet behöriga sökande var 241 st. Medlen omfattar 1000 tkr per år i fyra år.

I det fall någon antagen tackar nej till medlen, kommer närmast följande person på respektive reservlista att antas.