Alumnundersökning: Doktorsexaminerades inträde på arbetsmarknaden

Publicerat 2018-06-08 14:26. Uppdaterat 2018-12-12 14:24This page in English

Under våren har en alumnundersökning riktad till doktorsexaminerade vid KI 2010 och 2014 genomförts.

18 % svarade att de varit arbetslösa någon gång efter disputation (44 % bland de med naturvetenskaplig bakgrund) men under mätveckan var 96 % anställda eller egenanställda och endast 1 % arbetssökande.

Bland de som arbetade var drygt 45 % verksamma inom universitet och högskola och av dessa uppgav 87 % att forskning, och 53 % att undervisning, ingick i arbetsuppgifterna. Över 50 % av de svarande hade erhållit forskningsanslag efter doktorsexamen. 21 % arbetade inom något landsting och 25 % inom privat sektor.

71 % svarade att doktorsexamen är ett formellt krav för nuvarande arbetsuppgifter och 27 % att en 4-5 årig högskoleutbildning eller licentiatexamen hade räckt. 77 % angav att de har ett arbete som helt eller delvis stämmer överens med det forskningsfält som forskarutbildningen var inriktad mot, medan 86 % anser att kritiskt vetenskapligt tänkande i hög utsträckning är ett krav för sina nuvarande arbetsuppgifter.

86 % svarade att kurserna de läst under sin forskarutbildning generellt var av hög kvalitet (en stor förbättring jämfört med den enkät som skickades ut för 7 år sedan då motsvarande siffra var 58 %). 90 % svarade att de skulle rekommendera KI till presumtiva doktorander.

Rapport: Alumni survey 2018 – doctoral education and the entry into the labour market

Utvärdering av forskarutbildningen

AlumnForskarutbildningRapportUtvärdering