Aktuellt från inköp- och upphandlingsenheten

Publicerat 2018-11-22 11:07. Uppdaterat 2018-11-22 14:59

Nya ramavtal

 • Dental- och förbrukningsvaror fr o m 1 november 2018.
  Avtalet kommer att implementeras i e-handeln och målsättningen är att 85% av beställningarna ska gå den vägen.
 • Kuvert
  Ramavtal har tecknats med AJ E-Print AB. Beställning av kuvert sker direkt via E-print. Frågor kan i första hand tas med E-print, kontakta annars Fastighetsavdelningen.
 • Energikonsult
  KI har tecknat ramavtal med Caverion AB. Vid eventuella behov av detta, kontakta Ann Rämme Strömberg på Fastighetsavdelningen.
 • Blommor och växter samt arrangemang
  Mer information med bilder och beställningsmall finns i avtalskatalogen.
  Avtal för växtinredning (hyra och köp av större växter i kruka, växtväggar och andra växtkompositioner samt skötsel) kommer inom kort.

Ramavtal - övrigt

 • Bud och transport av vetenskapliga prover och djur
  KTH har genomfört en ny upphandling för KTH, SU och KI gemensamt, vilken blivit överprövad. I väntan på Förvaltningsrättens dom får direktupphandling göras av dessa tjänster.
 • Taxitjänster
  ​Ramavtalsleverantören för taxitjänster, My Cab, har meddelat att de inte längre kan leverera taxitjänster i enlighet med ramavtalets villkor (se Avropa). Kammarkollegiet har startat en ny upphandling med målet att ha ett nytt avtal färdigt vid årsskiftet 2018-2019. I väntan på nytt avtal får direktupphandling göras. Om Taxi Stockholm används ska konto sättas upp, mer information hittar du här.

Upphandlingar

 • Molekylärbiologiska produkter samt mindre instrument
  Upphandlingsarbetet pågår intensivt. Tills nya avtal är på plats gäller direktupphandlingsavtal med oförändrade villkor.
 • Städ
  Ny upphandling av städ till hela Karolinska Institutet är påbörjad. Nytt avtal beräknas vara klart till Q1 2019.
 • Tryckeritjänster för avhandlingar
  Upphandling pågår och väntas klart i början av 2019.

E-handel - UBW inköp

 • Utbildning
  Har du ännu inte behörighet till systemet eller behöver du friska up minnet för att göra beställningar i UBW? Under hösten kommer introduktionsfilmer att läggas upp på KI Play om elektroniska inköp vid KI. Ett antal salsutbildningar kommer också att erbjudas. Mer information om detta kommer att finnas på Medarbetarportalen. Hör gärna av dig om du eller flera på din institution vill ha introduktion eller hjälp att starta med e-beställningar. Vi kommer gärna ut till er efter överenskommelse!
 • Effektiva inköp
  Nya Digitaliseringsmyndigheten DIGG, har gjort en fillm om varför vi ska göra elektroniska inköp. Titta gärna på filmen här.
 • Supply Center Biomedicum
  För att underlätta inköpen och begränsa transporterna på KI Campus, börjar nu Biomedicum lager med förbrukningsvaror att ta form. Beställare på Biomedicum kommer därmed att kunna beställa förbrukningsvaror direkt från lagret i Supply Center. Inköpen görs via e-handelssystemet och så snart den första leverantören är på plats, kommer en pilotgrupp att starta med de första beställningarna. Sammanlagt kommer ca 10 leverantörer att ha sina produkter i lagret.
 • E-faktura
  From 1 april 2019 är myndigheter skyldiga att kräva att leverantörer fakturerar elektroniskt. Detta gäller alla inköp, även när du gör inköp på stan! Kan de inte det ska vi erbjuda dem en portaltjänst där de kan registrera fakturan. Faktura via mail räknas inte som en elektronisk faktura. Mer information om vad det innebär för dig och leverantörer kommer i god tid innan lagen börjar gälla.
 • Godsmärkning
  När information finns i Godsmärke måste leverantören bearbeta ordern manuellt vilket fördröjer leveranstiden. Information till leverantören i Godsmärke ska endast användas när du har ett önskemål, t ex en speciell leveransdag eller annan viktig information. Du ska inte skriva ditt namn, KI-referens eller adressuppgifter i Godsmärke, den informationen kommer automatiskt med på ordern.

Utbildningstillfällen

12 december kl 13.00-16.00 - Grundutbildning i upphandling steg 2
Anmälan görs till Nils Emlund