Aktuella utlysningar, vecka 6, 2019

Publicerat 2019-02-06 12:39. Uppdaterat 2019-03-06 15:49This page in English

Grants Office tipsar om aktuella utlysningar

Svenska och nordiska utlysningar

Strategic funds - Nordic Cancer Union

Support projects of high standard within the field of cancer. The total budget is worth €250,000 per year.

Closing date: No deadline, applications can be submitted at any time.

Strategic funds - Nordic Cancer Union

Stora stipendiet - Svenska Föreningen för Allergologi

Syftar till att stimulera forskningsprojekt inom astma- och allergiområdet i Sverige.

Closing date: 15 February 2019 

Stora stipendiet - Svenska Föreningen för Allergologi 

Mona Schlyters kliniska pris och Bengt Fridlunds vetenskapliga pris - Vårdprofessioner Inom Cardiologi

Under det årliga kardiovaskulära vårmötet delas två priser ut till personer som gjort betydelsefulla insatser inom det kardiovaskulära området. Priserna inkluderar en summa på SEK 10,000 samt tur och returresa och betald kongressavgift.

Closing date: 15 February 2019 

Mona Schlyters kliniska pris och Bengt Fridlunds vetenskapliga pris - Vårdprofessioner Inom Cardiologi 

Doktorandanslag - Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond

Stöder forskning och utvecklingsarbete kring barn och ungdomar med funktionshinder. Anslaget sökes av handledaren och motsvarar två års utbildningsbidrag och två års doktorandtjänst.

Closing date: 15 February 2019 

Doktorandanslag - Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond 

ALF-projektmedel medicin - Stockholms läns landsting

Stöder kliniskt inriktade medicinska forskningsprojekt. Bidrag uppgår till SEK 1,1 miljoner SEK per år, under högst tre år.

Closing date: 18 February 2019 

ALF-projektmedel medicin - Stockholms läns landsting 

Projektmedel - Kostfonden

Kostfonden utlyser medel till en eller flera högkvalitativa interventionsstudier som på ett strukturerat vis utreder om metabolt syndrom, typ 2-diabetes eller problem/sjukdomar relaterade till dessa, kan förebyggas eller behandlas med kostens hjälp.

Closing date: 31 March 2019

Projektmedel - Kostfonden

PAUS -Personrörlighet för akademiker med Utbildningsfokus och studentmedverkan

Nu finns möjlighet att ansöka om medel för att samverka med externa företag/organisationer 2019.

Syftet med PAUS är att:

  • Främja personrörlighet och ingå som en integrerad del av lärosätets samverkansstrategi.
  • Möjliggöra för lärare/forskare och teknisk/administrativ personal att genomföra ett tidsbegränsat uppdrag på ett företag eller annan organisation utanför akademin, vilket genererar ny kunskap och nya perspektiv till KI:s utbildning och forskning.
  • Skapa mervärde hos bägge parter genom etablerandet av nya samarbeten, till exempel examensarbeten och forskningssamarbeten.

Kriterier:

KI väljer att i första omgången låta ansökan vara öppen för samtliga KI-anställda, lärare/forskare och administrativ/teknisk personal.  KI uppmuntrar till utökade samarbeten med KI:s partners och landsting, likväl som samverkan med nya organisationer. 

Closing date: 4 April 2019

Lunchseminarium om medel för professionell praktik SOLNA

Lunchseminarium om medel för professionell praktik FLEMINGSBERG

PAUS -Personrörlighet för akademiker med Utbildningsfokus och studentmedverkan

Axlagården Hospice AB utlyser priser till bästa studentuppsatser

Axlagården Hospice AB i Umeå utdelar för andra gången pris till examensarbeten som har en tydlig profil mot vård av personer i livets slutskede. Uppsatserna kan vara litteraturöversikter eller empiriska studier. Urval av pristagare sker efter nominering. Urval av pristagare sker utifrån en bedömning av uppsatsernas
innovativitet, vetenskapliga kvalité och kliniska relevans.

Closing date: 15 September 2019

Axlagården Hospice AB utlyser priser till bästa studentuppsatser

Europeiska utlysningar

Young investigator grants - Human Frontier Science Programme

HFSP young investigator grants support teams of early career researchers working on innovative approaches to understand complex mechanisms of living organisms.

Teams comprising scientists who are all within five years of obtaining an independent position, such as assistant professor, lecturer or equivalent, and who have received their PhD within the 10 years prior to the application deadline, may apply. Teams must comprise between two and four members. Grants are worth up to USD 450,000 per year over up to three years, dependent upon team size.

Closing date (letter of intent): 28 March 2019

Young investigator grants - Human Frontier Science Programme 

Programme grants - Human Frontier Science Programme

HFSP programme grants support teams of researchers at any career stage working on innovative approaches to understand complex mechanisms of living organisms. The aim is to allow teams of independent researchers to develop new lines of research through collaboration and to answer questions that could not be answered in individual laboratories.

Teams of independent researchers at any career stage may apply, though applications including early career investigators are encouraged. Teams must comprise between two and four members, and grants are worth up to USD 450,000 per year over up to three years, dependent upon team size.

Closing date (letter of intent): 28 March 2019

Programme grants - Human Frontier Science Programme 

EFSD/Sanofi European diabetes research programme in macrovascular complications

The European Foundation for the Study of Diabetes, in association with Sanofi, invites applications for its European diabetes research programme in macrovascular complications. This aims to advance current knowledge and to stimulate and accelerate European research on macrovascular complications. Studies including use of advance stem cell approaches are particularly welcome, whereas studies involving classical animal models of macrovascular disease will not be considered. Grants are worth up to €100,000 each for basic projects and €250,000 each for clinical projects.

Closing date: 15 March 2019

EFSD/Sanofi European diabetes research programme in macrovascular complications 

EFSD/Sanofi European pilot research grants for innovative measurement of diabetes outcomes

The European Foundation for the Study of Diabetes, in association with Sanofi, invites applications for its European pilot research grants for innovative measurement of diabetes outcomes. These encourage new projects that advance current knowledge and help to develop innovative means to document and validate novel parameters indicative of long-term benefits for patients with diabetes. Proposals may include the validation of behavioural, biological and disease management metrics to complement glycated haemoglobin (HbA1c) in defining the quality of the long term management of diabetes. Pilot grants are worth up to €100,000 each.

Closing date: 15 March 2019

EFSD/Sanofi European pilot research grants for innovative measurement of diabetes outcomes

International awards - Lady Tata Memorial Trust

The Lady Tata Memorial Trust invites applications for its international awards. These support individuals conducting leukaemia research, restricted to studies of the leukaemogenic agents, the epidemiology, pathogenesis, immunology and genetic basis of leukaemia and related diseases. Awards are open to qualified investigators of any nationality. Priority is given to those intending to move to other centres with a view to establishing scientific collaboration between laboratories. Each award is typically worth between £25,000 and £35,000 per year.

Closing date: 15 March 2019

International awards - Lady Tata Memorial Trust 

Amerikanska utlysningar

Federal Funding agencies

Extracellular Vesicles and Substance Use Disorders (R01 & R21): NIH

The purpose of this FOA is to encourage research projects that investigate the interplay between extracellular vesicles (EVs) and substance use disorders (SUDs).  In particular, NIDA is interested in the potential utility of EVs with respect to underst: NIHanding neuroplastic mechanisms relevant to SUDs or as biomarkers or therapeutics.

Closing date: March 3, 2019, November 3, 2019, March 3, 2020, by 5:00 PM local time of applicant organization.

Funding Opportunity Announcement (FOA): PAR-17-250 (R01), PAR-17-242 (R21).

Extracellular Vesicles and Substance Use Disorders (R01): NIH

Extracellular Vesicles and Substance Use Disorders (R21): NIH

Modular R01s in Cancer Control and Population Sciences (R01 Clinical Trial Optional): NIH

This funding opportunity announcement (FOA) encourages applications for research in cancer control and population sciences. The overarching goal is to provide support to promote research efforts on novel scientific ideas that have the potential to substantially advance cancer research in statistical and analytic methods, epidemiology, cancer survivorship, cancer-related behaviors and behavioral interventions, health care delivery, and implementation science.

Closing date: March 6, 2019; November 7, 2019; March 6, 2020; November 6, 2020; March 8, 2021, by 5:00 PM local time of applicant organization.

Funding Opportunity Announcement (FOA): PAR-18-869 (R01).

Modular R01s in Cancer Control and Population Sciences (R01 Clinical Trial Optional): NIH 

Exploring Molecular Links Between Dietary Interventions and Circadian Rhythm (R01 Clinical Trial Not Allowed): NIH

This FOA encourages innovative experimental approaches to explore how dietary intervention entrains peripheral or central clocks to maintain tissue homeostasis and how circadian regulation integrates with various dietary strategies to achieve optimal health benefits.  

Closing date: March 6, 2019, by 5:00 PM local time of applicant organization.

Funding Opportunity Announcement (FOA): RFA-AG-19-029.

Exploring Molecular Links Between Dietary Interventions and Circadian Rhythm (R01 Clinical Trial Not Allowed): NIH 

Amyotrophic Lateral Sclerosis Research Program (ALSRP): DOD

The FY19 appropriation is $10 million (M).

These awards support research ranging from validation of therapeutic leads through U.S. Food and Drug Administration (FDA) Investigational New Drug (IND)- enabling studies. The proposed studies are expected to be empirical in nature and product driven. Applicants with limited ALS experience are strongly encouraged to collaborate with those having substantial expertise in ALS research and/or ALS model systems. All specimens must exist at the time of application submission; collection of new specimens will not be supported.

Closing date:

Therapeutic Idea Award (LOI: March 22, Full Application: July 25, 2019)

Therapeutic Development Award (LOI: March 22, Full Application: July 25, 2019)

Funding Opportunity Announcement (FOA):

Therapeutic Idea Award (W81XWH-19-ALSRP-TIA)

Therapeutic Development Award (W81XWH-19-ALSRP-TDA)

Amyotrophic Lateral Sclerosis Research Program (ALSRP): DOD

 

Foundation

2019 Request for Applications, Autism Speaks Foundation, US

Autism Speaks Science is committed to being a catalyst for research breakthroughs that improve lives today and deliver a spectrum of solutions in the years ahead. This work involves unraveling the biology of autism, including its varied subtypes and dimensions and translating research findings into life-enhancing solutions.  

Closing date: Predoctoral Fellowships (LOI: Feb 27, Full proposal: Apr 24, 2019), Postdoctoral Fellowships (LOI: Feb 27, Full proposal: Apr 24, 2019), Dataset Analysis (LOI: Mar 6, Full Proposal Apr 10, 2019), Adult Transition (LOI: Mar 13, Full proposal: May 23, 2019).

2019 Request for Applications, Autism Speaks Foundation, US 

Clinical Research Grants (CRG), Muscular Dystrophy Association, US

Clinical Research Grants are designed to support observational studies such as natural history, biomarker, and outcome measure studies. Clinical trials of compounds already on the market performed at academic medical centers may also be considered.

Closing date: LOI (April 1), Full proposal (August 1).

Clinical Research Grants (CRG), Muscular Dystrophy Association, US 

Länkar