Aktuella utlysningar, vecka 6, 2018

Publicerat 2018-01-29 09:46. Uppdaterat 2018-02-12 09:45This page in English

Grants Office tipsar om aktuella utlysningar

Svenska och nordiska utlysningar

EXTENDED DEADLINE: EASD/Novo Nordisk Foundation diabetes prize for excellence
European Association for the Study of Diabetes

The closing date for this opportunity has been extended from 15 January  to 10 February 2018. All other call details remain unchanged. This prize recognises research or technology contributions to the understanding of diabetes, its disease mechanisms or its complications. The prize is accompanied by DKK 6 million of which DKK 1m is a personal award and the remaining DKK 5m is for research purposes.

Closing date: 10 Feb 2018 

EXTENDED DEADLINE: EASD/Novo Nordisk Foundation diabetes prize for excellence
European Association for the Study of Diabetes

Demensfondens forskningsstipendier - Demensförbundet

Dessa stöder medicinsk forskning inom Alzheimers sjukdom eller andra demenssjukdomar, omvårdnadsforskning, utveckling av stöd till demenssjuka och deras anhöriga samt information. 

Closing date: 16 Feb 2018

Demensfondens forskningsstipendier - Demensförbundet

Projektmedel - Svensk Sjuksköterskeförening

Stöder legitimerade sjuksköterskor som bedriver utvecklings- och forskningsarbete och vill starta kliniska utvecklingsprojekt eller som är i början av sin forskarutbildning.

Closing date: 23 Feb 2018 

Projektmedel - Svensk Sjuksköterskeförening

Stiftelsen Ulrica Cronés fond - Svensk Sjuksköterskeförening

Stöder legitimerade sjuksköterskor som är medlemmar i föreningen och arbetar med att förbättra omvårdnaden av svårt sjuka och döende patienter. 

Closing date: 23 Feb 2018 

Stiftelsen Ulrica Cronés fond - Svensk Sjuksköterskeförening

Konferensbidrag - Vetenskapsrådet

Främjar internationellt forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte genom att ge forskare verksamma i Sverige möjlighet att anordna en konferens med internationellt erkända föredragshållare. Bidragen är värda mellan SEK 30,000 och SEK 200,000 var.

Closing date: 27 Feb 2018

Konferensbidrag - Vetenskapsrådet

Tage Erlanders gästprofessur - Vetenskapsrådet

Syftar till att ge universiteten möjlighet att utveckla ett område genom att rekrytera en internationellt ledande professor under en kortare period. Bidrag uppgår till SEK 1.9 miljoner var för vistelser mellan sex och 12 månader, samt upp till SEK 400,000 för finansiering av en doktorand eller postdoktorand som kan knytas till gästprofessuren.

Closing date: 27 Feb 2018

Tage Erlanders gästprofessur - Vetenskapsrådet

Internationell postdok - Swedish Research Council | Vetenskapsrådet

Syftar till att ge nydisputerad forskare med doktorsexamen från ett svenskt universitet möjlighet att utöka sitt nätverk och sin kompetens genom att arbeta utomlands under trygga anställningsformer. Bidragsbeloppet är SEK 1.05 miljoner per år, varav SEK 900,000 för lönekostnader och SEK 150,000 för forskningsomkostnader. Bidragstiden är mellan 18 och 36 månader.

Closing date: 27 Feb 2018

Internationell postdok - Swedish Research Council | Vetenskapsrådet

Bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning - Vetenskapsrådet

Stöder större kliniska studier som är motiverade av hälso- och sjukvårdens behov och som förväntas leda till stor patient- och samhällsnytta inom en relativt kort tidsperiod. Bidraget uppgår till SEK 20 miljoner under maximalt tre år. Minst SEK 400,000 i bidrag per år går att söka. Totalt är SEK 198m för en treårsperiod avsatt för denna utlysning.

Closing date: 27 Feb 2018 

Bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning - Vetenskapsrådet

Konsolideringsbidrag - Vetenskapsrådet

Syftar till att ge yngre forskare möjlighet att konsolidera sin forskning och vidga sin verksamhet som självständiga forskare. Tolv bidrag uppgår till SEK 12 miljoner var, för upp till sex år. Den totala budgeten är SEK 240m.

Closing date: 27 Feb 2018 

Konsolideringsbidrag - Vetenskapsrådet

Glaucoma research grants - Glaucoma Support Foundation Lux | Glaukooma Tukisäätiö Lux

Support glaucoma research conducted in Finland and Finnish glaucoma researchers’ work abroad.

Closing date: 28 Feb 2018

 Glaucoma research grants - Glaucoma Support Foundation Lux | Glaukooma Tukisäätiö Lux

Stipendier och anslag för forskning inom området barn med svår epilepsi - Föreningen Margarethahemmet

Stöder patientnära forskning inom området barn med svår epilepsi. Stipendier är värda SEK 18,000 per månad för odisputerad forskare och SEK 20,000 per månad för disputerad forskare, och kan tilldelas för upp till tre månader.

Closing date: 28 Feb 2018

Stipendier och anslag för forskning inom området barn med svår epilepsi - Föreningen Margarethahemmet

Forskningsstöd - Dr P Håkanssons Stiftelse

Stöder disputerade forskare som utmärker sig inom områdena medicinsk kemi, fysiologi och livsmedelskemi. Den totala budgeten är SEK 3.2 miljoner. Projekt kan rekommenderas för tvååriga anslag. 

Closing date: 28 Feb 2018

Forskningsstöd - Dr P Håkanssons Stiftelse

FÖRKORTAD ANSÖKNINGSPERIOD: Forskningsbidrag - Hjärnfonden

Slutdatumet för ansökningsperioden har förkortats från 3 mars till 1 mars 2018. Resterande information är densamma. Dessa bidrag stöder kvalificerad forskning om hjärnan och övriga nervsystemet samt sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar i hela nervsystemet. Anslag är värda SEK 500,000 var under maximalt två år.

Closing date: 1 Mars 2018 

FÖRKORTAD ANSÖKNINGSPERIOD: Forskningsbidrag - Hjärnfonden

Forskningsanslag för HIV/AIDS-forskning - Stiftelsen Läkare Mot AIDS Forskningsfond

Utdelar forskningsanslag för studier som syftar till behandling av HIV-infektion eller dess följdtillstånd och till förebyggande åtgärder. Projekt som har klinisk relevans prioriteras högt. Stor vikt läggs på att ansökningarnas utformning håller hög kvalitet. Resebidrag beviljas inte. Upp till 200 000 kr kan anslås till varje beviljat projekt. För information utöver det som finns angivet på hemsidan nedan, vänligen kontakta Stiftelsens ordförande Carl Johan Treutiger, 08-616 629 93, carl.treutiger@ki.se. Frågor kan även lämnas på Forskningsfondens hemsida.

Closing date: 1 Mars 2018 

Forskningsanslag för HIV/AIDS-forskning - Stiftelsen Läkare Mot AIDS Forskningsfond

Forskningsmedel - Svenska Celiakiförbundets Forskningsfond

Stöder forskning som ökar kunskapen om sjukdomen celiaki. För att vara aktuell för bidrag ska forskningen bedrivas i Sverige, vid högskola/universitet eller inom sjukvården.

Closing date: 1 Mars 2018 

Forskningsmedel - Svenska Celiakiförbundets Forskningsfond

Exploratory pre-seed grants – Novo Nordisk Foundation

These support application-oriented research and the testing of new ideas that may lead to the development of new medical treatments, disease prevention, devices and diagnostic methods as well as new industrial biotechnology in life sciences. A total of DKK 10 million is available to fund up to 20 projects, each worth up to DKK 500,000, over a period of between four to 12 months. 

Closing date: 6 April 2018

Exploratory pre-seed grants – Novo Nordisk Foundation

Forskningsbidrag inom cancer- och diabetessjukdomar - Uppsala university

Uppsala universitet inbjuder ansökningar om stipendier ur Olga Jönssons stiftelse. Dessa stöder forskning om cancer- och diabetessjukdomar vid universitet och högskolor i Sverige. Den totala budgeten är SEK 260,000 och fördelas mellan två eller fler stipendiater.

Closing date: 20 Feb 2018

Forskningsbidrag inom cancer- och diabetessjukdomar – Uppsala University

Forskningsstipendium inom kroniska inflammatoriska hudsjukdomar - Swedish Society for Dermatology and Venereology

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi, sponsrat av Novartis Sverige, inbjuder ansökningar om sitt forskningsstipendium. Detta stöder svensk forskning inom kroniska inflammatoriska hudsjukdomar. Behöriga att söka är medlemmar i föreningen som avser förbättra vård och behandling, eller öka förståelse, kring kroniska inflammatoriska hudsjukdomar. Stipendiet är värt SEK 100,000.

Closing date: 9 Mars 2018

Forskningsstipendium inom kroniska inflammatoriska hudsjukdomar – Swedish Society for Dermatology and Venereology 

Europeiska utlysningar

Long-range research initiative innovative science award -- European Chemical Industry Council, EUR and other funders

This supports new research in the field of mammalian and environmental toxicology, with a specific focus on the improved alignment of the adverse outcome pathway concept in toxicology with the needs of risk assessment. Projects should focus on the development of new approaches that by enhancing the applicability of the adverse outcome pathway concept will improve risk assessment of chemicals at relevant dose or exposure levels.

European-based scientists with less than 10 years of postdoctoral experience may apply. The prize is worth €100,000.

Closing date: 18 March 2018

Long-range research initiative innovative science award -- European Chemical Industry Council, EUR and other funders

Young investigator grants -- Human Frontier Science Programme, INT

These support teams of researchers working on innovative approaches to understand complex mechanisms of living organisms. Teams comprising scientists, who are all within five years of establishing an independent laboratory and who have received their PhD within the 10 years prior to application, may apply. Teams of between two and four members may apply. The principal applicant must be located in one of the HFSP member countries but co-investigators may be located in any country. Team members are expected to have their labs in different countries and to be first-time collaborators.

Grants are worth up to USD 450,000 per year each over up to three years, dependent upon team size.

Closing date: 19 March 2018

Young investigator grants -- Human Frontier Science Programme, INT 

Programme grants -- Human Frontier Science Programme, INT

These support innovative basic research into fundamental biological problems concerning complex mechanisms of living organisms. The aim is to allow teams of independent researchers to develop new lines of research through collaboration and to answer questions that could not be answered in individual laboratories. The PI must have a laboratory in a member country. Two applicants may establish a national interdisciplinary collaboration involving scientists with widely differing expertise and this must be integrated into a national team. 

Awards are worth up to USD 450,000 per year each for up to three years.

Closing date: 19 March 2018

Programme grants -- Human Frontier Science Programme, INT

Research grants -- European Society of Human Reproduction and Embryology, EUR

These enable scientists and clinicians to undertake basic and clinical research in the field of reproductive medicine. Two grants are available:

•grant focusing on chromosome and DNA integrity of oocytes and embryos – worth €50,000 over three years;

•grant focusing on maternal determinants of embryo developmental ability – worth €150,000 over three years.

Applicants must be members of the society working in the field of reproductive medicine and biology, and may be of any nationality. 

Closing date: 30 March 2018

Research grants -- European Society of Human Reproduction and Embryology, EUR 

Scientific training bursaries -- European League Against Rheumatism, EUR

These allow those working field of rheumatology in European countries to undertake clinical or laboratory work in another European country. Applicants must work predominantly in the field of rheumatology, be no more than 40 years of age and not already be abroad in training.

Bursaries are for a period of three to six months, at a rate of €1,000 per month plus €1,000 for travel expenses, up to a maximum total of €7,000.

Closing date: 31 March 2018

Scientific training bursaries -- European League Against Rheumatism, EUR

EXTENDED DEADLINE: Standard short-term fellowship -- European Respiratory Society, EUR

This enables young scientists and clinicians in the early stages of their research career in respiratory medicine to visit a host unit in a European country other than the candidate’s own, with the aim of learning a research technique not available in their home unit. It aims to foster knowledge and collaboration between units in different countries.

Candidates should be ERS members of any nationality and be scientists, physicians or qualified allied health professionals working in the respiratory field. Priority is given to candidates in the early stages of their career. Fellowships are tenable for between one and three months

Closing date: 1 April 2018

EXTENDED DEADLINE: Standard short-term fellowship -- European Respiratory Society, EUR 

EXTENDED DEADLINE: ERS/EMBO joint short-term fellowship in respiratory science and molecular biology -- European Respiratory Society, EUR

This aims to bring clinicians to perform basic science in the field of respiratory science and health with a research project in the field of molecular biology.

Candidates should be ERS members of any nationality, but should be nationals or residents in a country in Europe, going to another country in Europe. Either the home or host country must be an EMBC member state. Applicants should be scientists, physicians or qualified allied health professionals workin in the respiratory field. Priority is given to candidates in the early stages of their career and candidates with a clinical background. Fellowships are tenable for between one and three months.

Closing date: 1 April 2018

EXTENDED DEADLINE: ERS/EMBO joint short-term fellowship in respiratory science and molecular biology -- European Respiratory Society, EUR

Amerikanska utlysningar

Federal Funding agencies

The Human BioMolecular Atlas Program (HuBMAP) Integration, Visualization & Engagement (HIVE) Initiative (OT2): NIH

The purpose of this Funding Opportunity Announcement (FOA) is to establish the HuBMAP Integration, Visualization & Engagement (HIVE) Collaboratory that will: 1) manage the data generated by the HuBMAP Consortium, 2) coordinate internal and external Consortium activities, 3) develop novel tools for visualizing, searching and modelling data and 4) build an atlas of tissue maps. The HIVE will be composed of four Components all of which are expected to work closely together to act as the unified backbone for the HuBMAP. The HIVE is expected to work closely with the other funded projects as part of the HuBMAP Consortium to catalyze development of a framework for mapping the human body with high spatial resolution. An application may propose only one Component. However, a coordinated set of separate applications, each describing a separate Component but with a common vision, can be proposed.

Closing date: Feb 28, 2018 (Letter of Intent is required); April 16, 2018, by 5:00 PM local time of applicant organization (by invitation).

The Human BioMolecular Atlas Program (HuBMAP) Integration, Visualization & Engagement (HIVE) Initiative (OT2): NIH, (FOA): RFA-RM-18-001

Foundations

Research Grants - National Multiple Sclerosis Society (NMSS)

NMSS welcome applications for studies related to multiple sclerosis that may serve to advance our mission of stopping MS progression, restoring function and improving quality of life, and preventing MS. The Society supports fundamental as well as applied studies, non-clinical or clinical in nature, including projects in patient management, care and rehabilitation.

Closing dates:

  • pre-applications due Feb 7; full applications due Feb 14, 5:00 pm EST 
  • pre-applications due July 25; full applications due Aug 1, 5:00 pm EST

Research Grants - National Multiple Sclerosis Society (NMSS) 

Research Grant - International Bone Research Association

The International Bone Research Association invites applications for its research grants. These provide financial support for young scientists and clinicians for specific research projects dealing with bone biology and the improvement of fixation devices for maxillofacial and hand surgery.

The candidate should have an MD, DMD diploma or equivalent. Applicants may be any age, and need not be members of the association.

Grants can be used towards personnel, equipment, supplies and external costs, and field expenses of up to CHF2,000 for continental visits, or up to CHF3,000 for intercontinental visits.

Closing date: No deadline.

Research Grant - International Bone Research Association 

Research Grants - National Canine Cancer Foundation (NCCF)

The National Canine Cancer Foundation invites applications for its research grant program. This program provides grant support for basic, pre-clinical and clinical research in high impact and innovative cancer research, which is intended to develop innovative approaches to a cure, treatment, diagnosis or prevention of cancer in dogs. The program encourages collaboration between basic and clinical scientists with the intent of enhancing the transfer of basic research findings to clinical usefulness.  

Closing date: No deadline.

Research Grants - National Canine Cancer Foundation (NCCF) 

Research Grants Program - The Chronic Fatigue and Immune Deficiency Syndrome Association of America (CFIDS)

The Chronic Fatigue and Immune Deficiency Syndrome Association of America invites applications for its research grants. These grants seek to advance objective diagnosis and effective treatment of CFS. Of particular interest are:

•proposals that leverage existing resources and infrastructures, including but not limited to the SolveCFS BioBank, for subject enrollment and sample collection;

•proposals with robust biomarkers requiring validation and investigational therapeutics or off-label treatments with strong potential to enhance clinical practice for CFS.

Closing date: April 21, 2018 (Forecast) Call has not yet been announced by funder, but this is the approximate deadline we expect. This call is repeated once a year.

Research Grants Program - The Chronic Fatigue and Immune Deficiency Syndrome Association of America (CFIDS) 

Research Grants- A Kids’ Brain Tumor Cure Foundation

A Kids’ Brain Tumor Cure Foundation invites proposals for its research grants. These support basic and translational research into the underlying biology and treatment of paediatric low-grade glioma brain tumours. Investigators from across the world may submit a letter of intent.

Closing date: No deadline. On-going process throughout the year

Research Grants- A Kids’ Brain Tumor Cure Foundation  

Länkar