Aktuella utlysningar, vecka 34, 2017

Publicerat 2017-08-21 11:28. Uppdaterat 2017-08-25 11:28

Svenska och nordiska utlysningar

Stipendium – Lars Salvius-föreningen

Lars Salvius-föreningen utlyser stipendier till vetenskapliga och populärvetenskapliga författare, översättare och utgivare, vars verk använts, främst kopierats, vid högskolor och universitet. Stipendierna delas företrädesvis ut till personer som har en betydande skriftlig produktion, i huvudsak av vetenskaplig karaktär. Stipendierna är på 30 000 kronor.

Closing date: 30 Sept 2017

Stipendium – Lars Salvius-föreningen 

Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond för forskning om barn och handikapp

I samband med H.M. Drottningens 50-årsdag bildades Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond för forskning om barn och handikapp. Fonden delar årligen ut anslag som kan sökas av forskarstuderande antagna till forskarutbildning vid universitet och högskolor i landet. Tema för året är: Metoder att bedöma och behandla fysiskt och psykiskt traumatiserade/ funktionshindrade barn. Studier med fokus på ensamkommande och asylsökande barn och ungdomar är särskilt välkomna.

Closing date: 1 Oct 2017

Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond för forskning om barn och handikapp

Stiftelsen Söderström-Königska sjukhemmet - Svenska Läkaresällskapet

Stiftelsen delar i första hand ut projektanslag och resebidrag till forskningsprojekt som främjar psykiatrisk kunskapsutveckling i allmänpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, äldrepsykiatri och rättspsykiatri. 

Closing date: 1 Oct 2017

Stiftelsen Söderström-Königska sjukhemmet - Svenska Läkaresällskapet 

Obstetrics and gynaecology grants – Nordic Federation of Societies of Obstetrics and Gynecology

These provide support for development of professional skills, research, and clinical and scientific collaboration in the fields of obstetrics and gynaecology within the Nordic countries. Grants may cover course fees, travelling expenses, accommodation, meeting expenses, expenses related to work in developing countries and speakers fees. 

Closing date: 1 Oct 2017

Obstetrics and gynaecology grants – Nordic Federation of Societies of Obstetrics and Gynecology 

Resestipendier – Wenner-Gren Stiftelserna

Stipendierna är avsedda för kortare tids besök utomlands för aktivt deltagande i internationella kongresser, symposier, workshops och kurser. Medel ges inte för forskningsvistelser utomlands.

Closing date: 2 Oct 2017

Resestipendier – Wenner-Gren Stiftelserna

Gästforskarstipendier – Wenner-Gren Stiftelserna

Stipendierna är avsedda att underlätta för utländska seniora forskare att verka i Sverige.

Closing date: 2 Oct 2017

Gästforskarstipendier – Wenner-Gren Stiftelserna 

Symposieanslag – Wenner-Gren Stiftelserna

Anslagen är avsedda som bidrag till organiserandet av internationella symposier som hålls i Sverige.

Closing date: 2 Oct 2017

Symposieanslag – Wenner-Gren Stiftelserna 

Exploratory pre-seed grants – Novo Nordisk Foundation

The Novo Nordisk Foundation invites applications for its exploratory pre-seed grants. These support application-oriented research and the testing of new ideas that may lead to the development of new medical treatments, disease prevention, devices and diagnostic methods as well as new industrial biotechnology in life sciences. Funding aims to stimulate entrepreneurship, explore the potential of research findings at a very early stage and prepare projects for a full pre-seed grant at a later stage. Faculty members, researchers and students based at Nordic universities, hospitals and other knowledge institutions, may apply. Projects from incubator development programmes are also welcome. A total of DKK 10 million is available to fund up to 20 projects, each worth between DKK 100,000 and DKK 500,000, over a period of between four to 12 months.

Closing date: 5 Oct 2017

Exploratory pre-seed grants – Novo Nordisk Foundation 

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning - Resestipendier för doktorande inom preklinisk och klinisk medicinsk forskning

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning delar ut resestipendier till doktorander verksamma inom preklinisk och klinisk medicinsk forskning i Sverige.
Behöriga att söka dessa stipendier är registrerade doktorander med minst en egen refereegranskad publikation. Stipendierna delas ej ut till disputerade forskare eller
doktorander som inte är registrerade. Resan får påbörjas tidigast 1 månad efter ansökningstidens utgång.

Closing datess: Ansökan sker elektroniskt och kan sökas 4 gånger per år, 1 mars, 1 juni, 1 september och 1 december.

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning - Resestipendier för doktorande inom preklinisk och klinisk medicinsk forskning

Europeiska utlysningar

Grand challenge awards - Cancer Research UK

Cancer Research UK invites expressions of interest for its grand challenge awards. These support a multinational, interdisciplinary effort to tackle significant problems in cancer research, bringing in new thinking, innovation and technology from other disciplines and sectors. 

Closing date (Short questionnaire): 14 Sept 2017

Grand challenge awards - Cancer Research UK

Yogurt in nutrition research grant - Danone Institute

The Danone Institute International, in collaboration with the American Society for Nutrition and the International Osteoporosis Foundation, invites applications for its yoghurt in nutrition research grant. This supports a project focused on the health effects of yoghurt consumption.

Closing date: 31 Aug 2017

Yogurt in nutrition research grant - Danone Institute

Clinical trials to reduce health inequities in pregnant women, newborns and children - EDCTP

The objective of this call is to accelerate the adaption and/or optimisation of treatment and prevention products (excluding vaccines) for PRDs in sub-Saharan Africa for use in pregnant women, newborns and/or children. This call is restricted to the following diseases: HIV, malaria, tuberculosis, diarrhoeal diseases and lower respiratory infections.

Closing date: 13 Oct 2017

Clinical trials to reduce health inequities in pregnant women, newborns and children – EDCTP

Targeting control and elimination of NIDs through clinical trials - EDCTP

The objective of this Call for Proposals is to provide funding for clinical trials to accelerate the development of new or improved therapeutics for NIDs(1) in sub-Saharan Africa. 

Closing date: 31 Oct 2017

Targeting control and elimination of NIDs through clinical trials - EDCTP

Targeting control and elimination of NIDs through product-focused implementation research - EDCTP

The objective of this Call for Proposals is to provide funding for product-focused post-registration implementation studies for NIDs(1) in sub-Saharan Africa. 

Closing date: 2 Nov 2017

Targeting control and elimination of NIDs through product-focused implementation research - EDCTP

Ethics and regulatory capacities - EDCTP

The purpose of this Call for Proposals is to provide funding to actions that aim to support sub-Saharan African countries to establish and develop robust national medicines regulatory systems and capacities for ethical review of clinical research and use of medicinal products and technologies for use in humans. This scheme targets both National Ethics Committees (NECs) and National Regulatory Authorities (NRAs).

Closing date: 21 Nov 2017

Ethics and regulatory capacities - EDCTP

Excellence award for sex and gender aspects in health research - Berlin Institute of Health

The Berlin Institute of Health invites applications for its excellence award for sex and gender aspects in health research. This recognises research excellence among renowned scientists working in the field of basic or clinical biomedical research with a focus on sex and gender aspects. This aims to bring more visibility to sex and gender issues in translational research.

Closing date: 15 Oct 2017

Excellence award for sex and gender aspects in health research - Berlin Institute of Health

Amerikanska utlysningar

Federal Funding agencies

Population health interventions: integrating individual and group level evidence (R01, R21) -- NIH: Office of the Director, US & other funders

A total of five institutes and offices of the National Institutes of Health invite applications for funding opportunities that support multilevel, transdisciplinary population health interventions that target underlying social, economic, and environmental conditions in an effort to improve health outcomes. Applicants are strongly encouraged to build multidisciplinary teams comprised of researchers from multiple social and behavioural science fields as well as basic health science and clinical researchers. Applications submitted to this funding announcement should recognise the complexities of the multi-factorial origins of health outcomes, and target more than one of the following:

•individual-level factors, such as self-management for health or disease risk factors, stress, and social support:

•environmental factors, such as culture, social system, social context, and the built environment;

•provider-level factors, such as improvements in access, quality of care, communication, systems for promoting trust and adherence, and patient support services;

•community factors, such as place, developing a social culture of healthy lifestyles, safe environments, and increased choices of healthy foods and leisure activities.

Closing dates: R01 applications are due by 5pm local time of applicant organisation every 5 Feb, 5 June and 5 Oct until 8 May 2019. R21 applications are due by 5pm local time of applicant organisation every 16 Feb, 16 June and 16 Oct until 8 May 2019.

Funding Opportunity Announcement (FOA):  PA-16-146 (R01), PA-16-147 (R21)

Health services and economic research on the prevention and treatment of drug, alcohol and tobacco abuse (R01, R21, R03) – NIH: National Institute on Drug Abuse and National Institute on Alcohol Abuse & Alcoholism

This announcement supports rigourous health services and economic research to maximise the delivery of efficient, high-quality drug, tobacco and alcohol prevention, treatment and recovery support services. Applicants are strongly encouraged to contact scientific staff prior to submitting an application. The following subjects are of specific interest:

•clinical quality improvement;

•quality improvement in service organisation and management;

•implementation research;

•economic research;

•implications of policy change for service quality;

•methods, technology and other tools.

Closing dates: R01 applications due by 5pm local time of applicant organisation every 5 February, 5 June and 5 October until 8 May 2018. Applicants requesting US$500,000 or more in direct costs in any year must contact a scientific contact at least six weeks before submitting the application. R21 and R03 applications due by 5pm local time of applicant organisation every 16 Feb, 16 June and 16 Oct until 8 May 2018.

Funding Opportunity Announcement: PA-15-251 (R01), PA-15-253 (R21), PA-15-252 (R03)

Breast Cancer Research Program Funding Opportunities – US Department of Defense, US

Breast cancer breakthrough awards, levels 1 and 2. These support promising research that has the potential to lead to or make breakthroughs in breast cancer. Funding for level one is aimed at innovative, high-risk or high-reward research that is in the earliest stages of idea development. Funding for level two is aimed at research that is already supported by preliminary data and has potential to make significant advancements toward clinical translation. Two investigators can also submit an application under the partnering PI option.
Deadlines: Preliminary applications due by 5pm ET, 21 November 2017; full applications due by 11.59pm ET, 6 December 2017.

Funding Opportunity Announcement (FOA) Number: W81XWH-17-BCRP-BREAKTHROUGH-FL12

Breast cancer breakthrough awards, levels 3 and 4. These support research that has high potential to lead to or make breakthroughs in breast cancer. Two different funding levels, based on the scope of the research are available: funding level 3 – advanced translational studies that have the potential for near-term clinical investigations including small-scale clinical trials; funding level 4 – large-scale projects that will transform and revolutionise the clinical management and prevention of breast cancer. Two PIs may apply as a collaboration, but receive separate awards, under the partnering PI option.

Closing dates: Preliminary applications due by 5pm ET, 29 Sept 2017; applications due by 11.59pm ET, 21 Dec 2017.

Funding Opportunity Announcement (FOA) Number: W81XWH-17-BCRP-BREAKTHROUGH-FL34

Distinguished investigator award. This enables established visionary leaders from any field to pursue innovative ideas that could accelerate progress toward ending breast cancer. The central feature of this award is that PIs must propose research that is a fundamental shift from their track record of research and address one or more BCRP overarching challenges. PIs are expected to have a renowned reputation as a researcher who has made groundbreaking contributions to advancing their field. Individuals from other disciplines who will apply novel concepts to breast cancer are encouraged to apply.

Closing dates: Pre-applications due by 5pm ET, 29 Sept 2017; full applications are invited between 1 Nov and 11.59pm ET, 21 Dec 2017; letters of recommendation are due by 5pm ET, 27 Dec 2017.

Funding Opportunity Announcement (FOA) Number: W81XWH-17-BCRP-DIA2

Innovator award. This supports individuals who have demonstrated exceptional creativity, innovative work, and paradigm-shifting leadership in any field including, but not limited to, breast cancer. The award provides the opportunity to pursue novel, visionary, high-risk ideas that will accelerate progress toward ending breast cancer. PIs must be at or above the level of associate professor.

Closing dates: Preliminary applications due by 5pm ET, 29 Sept 2017; full applications due by 11.59pm ET, 21 Dec 2017.

Funding Opportunity Announcement (FOA) Number: W81XWH-17-BCRP-INNOV2

Era of hope scholar award. This supports individuals who are early in their careers and have demonstrated significant potential to effect meaningful change in breast cancer research. PIs must be independent investigators within six years of their last training position.

Closing dates: Preliminary applications due by 5pm ET, 21 Nov 2017; full applications due by 11.59pm ET, 6 Dec 2017.

Funding Opportunity Announcement (FOA) Number: W81XWH-17-BCRP-EOHS2

Breakthrough fellowship award. This supports recent doctoral or medical graduates in pursuit of breast cancer research during their postdoctoral fellowship and allows them to obtain the necessary experience for an independent career at the forefront of breast cancer research. 
Closing dates: Pre-applications due by 5pm ET, 21 Nov; full invited applications due by 11.59pm ET, 6 Dec 2017; letters of recommendations are due by 5pm ET, 11 Dec 2017.

Funding Opportunity Announcement (FOA) Number: W81XWH-17-BCRP-BREAKTHROUGH-FELLOWSHIP2

Foundations

International TrialNet clinical centres -- Juvenile Diabetes Research Foundation International, INT

This supports international clinical centres to conduct research in the field of type 1 diabetes. Successful applicants will become full participants in the design and execution of pilot and expanded studies of new agents to prevent or ameliorate T1D. Applicants must have access to a significant number of individuals at-risk of developing T1D and a demonstrated ability to effectively screen at-risk individuals and stage them into prevention trials. Both existing and new international TrialNet clinical centres may apply. This call does not support US- and Canada-based TrialNet clinical centres. Funding is worth up to USD 200,000 per year for up to two years.

Closing dates: Applications due by 5pm ET, 27 Sept 2017.

International TrialNet clinical centres - Juvenile Diabetes Research Foundation International, INT 

Research grants - The Thoracic Surgery Foundation, US

These support the work of an early-career cardiothoracic surgeons who have completed their formal training and are seeking initial support for their original research project. Preference is given to either clinical or laboratory based investigations that are judged likely to generate data that will facilitate subsequent funding support for the applicant. Any cardiothoracic surgeons who have completed a programme leading to certification by the American Board of Thoracic Surgery, or its equivalent in a country outside of the US, or surgeons who will be certified by the grant start date of 1 July 2018 and who are within seven years of their first faculty appointment are eligible to apply. Grants are worth up to USD 40,000 per year for up to two years.

Closing date: Oct15, 2017

Research grants - The Thoracic Surgery Foundation, US 

Sudden unexpected death in epilepsy challenge: developing predictive biomarkers of epilepsy seizures (milestone 2) -- Epilepsy Foundation, US

This supports the development of a predictive biomarker or panel of biomarkers to identify people at risk for sudden unexpected death in epilepsy or seizures that compromise cardiac or respiratory function. Milestone 2 involves the production of proof-of-concept data. Up to four awards, worth USD 25,000 each, are available.

Closing dates: Applications due by 11.59pm ET, 10 Oct 2017.

Research grants - The Thoracic Surgery Foundation, US 

Melanoma research awards – Melanoma Research Alliance, US

These support proposals that address the gap in translational science in melanoma research, i.e., turning scientific discoveries into tools and/or treatments for high-risk individuals and melanoma patients. Successful proposals will offer the potential for translational development that could lead to high impact, near-term clinical application in melanoma detection, prevention, diagnosis, staging, or treatment. PIs must hold a full-time faculty appointment at the level of Assistant Professor (or equivalent); they need not be specifically trained in melanoma research, but they should be working in an environment capable of conducting high-quality, high-impact melanoma research.

Team Science Awards. These are designed to foster a collaborative research process and promote transformational melanoma research advances with the potential for rapid clinical translation. Multidisciplinary teams of two or more established Principal Investigators and a Young Investigator with complementary expertise will receive up to $900,000 total over 3 years. Teams may consist of investigators from the same institution, or different institutions, and may be international. Deadlines: Letters of Intent (LOIs) are due on October 6, 2017. Invited full length proposals from meritorious LOIs are due on January 9, 2018.

Young Investigator Awards. These aim to attract early career scientists with novel ideas into the field of melanoma, thereby recruiting and supporting the next generation of melanoma research leaders. Awardees will be provided up to $75,000 per year for three years (up to $225,000 total). Deadlines: Full proposals are due on November 17, 2017.

Special Opportunity Women in Scientific Research Young Investigator Award. This is a Young Investigator Award with the goal of attracting and supporting early career female researchers who are conducting cutting-edge melanoma research. The awardee will receive up to $225,000 total over 3 years.

Closing dates: Full proposals are due on Nov 17, 2017.

Academic-Industry Partnership Awards (for Established Investigators). These awards are designed to enhance translational research by extending academic capabilities to clinical investigations and to facilitate interactions between the academic and industrial research sectors. These awards will be co-funded by Melanoma Research Alliance (MRA) and an industry partner whose involvement is essential to the project. Investigators with an established record of scientific productivity will receive up to $100,000 per year for two to three years (up to $300,000 total) from MRA to conduct projects supported by preliminary data. Industry scientists may serve as co-investigators or collaborators, but may not be PIs.

Closing dates: Full proposals are due on Nov 17, 2017.

Melanoma research awards – Melanoma Research Alliance, US 

Research grants - American Fibromyalgia Syndrome Association, US

These support research projects that focus on fibromyalgia syndrome and will lead to the improved wellbeing of patients with the syndrome. Grants range from USD 15,000 up to USD 50,000.

Closing dates: There are no deadlines for Letter of Intents (LOIs) or applications. Scientists are encouraged to submit an LOI prior to preceding to the application phase. 

Research grants - American Fibromyalgia Syndrome Association, US  

John Dystel prize for multiple sclerosis research - National Multiple Sclerosis Society and the American Academy of Neurology (AAN)

The Prize recognizes outstanding contributions to research in the understanding, treatment or prevention of multiple sclerosis. The prize is intended to recognize significant and exciting work which has influenced the way we think about multiple sclerosis, but it is not to be a lifetime achievement award. Applicants must be actively engaged in basic or clinical research related to multiple sclerosis. The recipient is expected to present a 20-minute lecture during a scientific session at the latest AAN Annual Meeting, and will receive:

  • $15,000 prize to be used at the recipient's discretion
  • Complimentary registration for the latest AAN Annual Meeting
  • Reimbursement for attending the latest Annual Meeting travel and two days' meals and lodging expenses
  • Recognition at the AAN Awards Luncheon at the latest Annual Meeting

Closing dates: Applications will be accepted until Oct 25, 2017

John Dystel prize for multiple sclerosis research - National Multiple Sclerosis Society and the American Academy of Neurology (AAN)

Länkar