Aktuella utlysningar, vecka 24, 2018

Publicerat 2018-06-11 08:14. Uppdaterat 2018-06-12 11:34

Grants Office tipsar om aktuella utlysningar

Svenska och nordiska utlysningar

Formas Proof-of-Concept 2018 – Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning (FORMAS)

Formas efterfrågar Proof-of-Concept (PoC) projekt för att påbörja nyttiggörandet av forskningsresultat. PoC-projektet ska syfta till att överbrygga gapet mellan forskning och nyttiggörande/kommersialisering, och bygga på forskningsresultat från projekt som varit eller är finansierade av Formas (under tidsperioden 2010-2017).

Closing date: 20 Augusti 2018

Formas Proof-of-Concept 2018 – Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning (FORMAS) 

Forskningsprojekt: Giftfri miljö 2018, kombinationseffekter – Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning (FORMAS)

I den här utlysningen kan forskare vid universitet, högskola eller forskningsinstitut söka finansiering för fyraåriga forskningsprojekt. Utlysningen öppnar den 13 juni. En giftfri miljö är ett av Sveriges miljökvalitetsmål och en viktig framtidsfråga som också har bäring på flera av FN:s globala hållbarhetsmål. Idag är kunskapen relativt stor om effekter av enskilda ämnen, men hur de agerar tillsammans, hur effekten av blandningar bäst analyseras och hur risker bäst kan bedömas är till stor del okänt. För att stärka kunskapen kring kombinationseffekter av kemikalier och substanser, den så kallade cocktaileffekten, välkomnar Formas nu forskningsansökningar som fokuserar på aspekter som kan öka kunskapen kring dessa effekter. Den forskning som finansieras inom denna utlysning ska ha hög relevans för samhället och miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Ansökningar inom olika discipliner välkomnas.

Closing date: 21 Augusti 2018

Forskningsprojekt: Giftfri miljö 2018, kombinationseffekter – Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning (FORMAS) 

Forskningsprojekt: Ekologisk livsmedelsproduktion och -konsumtion – Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning (FORMAS)

Formas utlyser 48 miljoner kronor under fyra år för att tillgodose behovet av större projekt som kan adressera mer komplexa frågeställningar och samtidigt bidra till ökad kompetens inom ekologisk livsmedelsproduktion och -konsumtion. Riktvärdet för ett enskilt projekts storlek är 2–3 miljoner kronor/år.

Closing date: 21 Augusti 2018

Forskningsprojekt: Ekologisk livsmedelsproduktion och -konsumtion – Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning (FORMAS) 

Planeringsbidrag Perspektiv på de Globala hållbarhetsmålen – Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning (FORMAS)

Formas välkomnar forskare att söka planeringsbidrag (upp till 2 miljoner kronor/projekt) för förberedande arbete med att leda större forskningsprojekt som relaterar till FN:s globala hållbarhetsmål. Planeringsbidraget förväntas användas till att exempelvis initiera konsortier som består av både forskare och avnämare, till att utveckla en forskningsstrategi som kan underbygga en större ansökan eller till att genomföra förstudier. Utlysningen har två delar, en är inriktad på kopplingar mellan hållbarhetsmålen, både vad gäller synergier och konflikter mellan ett eller flera mål. Den andra syftar till att förbereda för humanistisk eller samhällsvetenskaplig forskning kring de globala hållbarhetsmålen inom Formas verksamhetsområden. Utlysningen öppnar den 15 juni.

Closing date: 23 Augusti 2018

Planeringsbidrag Perspektiv på de Globala hållbarhetsmålen – Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning (FORMAS) 

Nätverksbidrag inom klinisk behandlingsforskning – Vetenskapsrådet (VR)

Syftet med bidraget är att skapa möjlighet för en konstellation av forskare att skapa ett nationellt nätverk för samordning av en forskningsfråga av hög vetenskaplig kvalitet och som är relevant för klinisk behandlingsforskning. Forskningen ska vara motiverad av hälso- och sjukvårdens behov och förväntas kunna leda till patient- och samhällsnytta. Målet är att de nätverk som får stöd ska återkomma med en ansökan till Vetenskapsrådet i samband med utlysning av bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

Closing date: 28 Augusti 2018

Nätverksbidrag inom klinisk behandlingsforskning – Vetenskapsrådet (VR) 

Anslag till forskningstjänst – Stiftelsen Promobilia

Stiftelsen Promobilia utlyser anslag till forskningstjänster inom ämnesområdet funktionshinder. Med begreppet funktionshinder avses fysisk och annan påverkan på funktion hos människa. Utveckling av hjälpmedel för att underlätta för funktionshindrade ingår i forskningsområdet. En Doktorandtjänst, med anslagstid 2 år, med möjlighet till förlängning med ytterligare 2 år eller till disputation. En Postdoktorstjänst, med anslagstid 2 år, med möjlighet till förlängning med 1 år.

Closing date: 13 September 2018

Anslag till forskningstjänst – Stiftelsen Promobilia

Forskningsanslag – Magnus Bergvalls Stiftelse

Magnus Bergvalls Stiftelse inbjuder ansökningar till forskningsanslag. Dessa främjar forskare samt vetenskapliga och kulturella institutioner inom områdena humaniora, naturvetenskap inklusive teknikvetenskap, samt medicin. Ansökande måste ha svenskt medborgarskap och är företrädesvis en forskare som nyligen utvecklat en självständig forskningslinje. Anslagen är värda mellan SEK 5,000 och SEK 100,000.

Closing date: 15 September 2018

Forskningsanslag – Magnus Bergvalls Stiftelse

Medicinska forskningsanslag – Åhlén-stiftelsen

Dessa stöder forskning inom områdena Parkinsons sjukdom, schizofreni och bipolär sjukdom, demenssjukdomar, amyotrofisk lateralskleros, perinatala hjärnskador och beroendesjukdomar. Bidrag är vanligtvis värda mellan SEK 50,000 och SEK 200,000, men undantagsvis något högre.

Closing date: 15 September 2018

Medicinska forskningsanslag – Åhlén-stiftelsen 

Europeiska utlysningar

Open call – public health issues -Enhancing Learning and Research for Humanitarian Assistance

Enhancing Learning and Research for Humanitarian Assistance invites applications for its open call for proposals on public health issues. This supports research that will strengthen the evidence base around public health interventions, rendering them more effective in humanitarian crises. Applicants may seek funding from one of the following streams:

  • core funding – for research on health outcomes in the acute phase of an existing humanitarian crises;
  • rapid response funding – for research in the context of a rapid-onset crisis which is yet to occur.

Closing date (Letter of Intent): 17 Juli 2018

Open call – public health issues -Enhancing Learning and Research for Humanitarian Assistance

Diagnostic tools for poverty-related diseases – EDCTP

Disease diagnosis in sub-Saharan Africa is highly challenging, as the population has limited access to health care systems. Early and rapid diagnosis of poverty-related diseases (PRDs) offers the best opportunity for patients to receive timely and appropriate treatment, but adequate diagnostic tools are not readily available because of a lack of drive to develop and deploy them in disease-endemic countries. In addition, co-infections with several pathogens are frequent in many populations and represent further challenges in the diagnosis of many PRDs. There is therefore a clear need for the development and uptake of rapid, accurate, cost-effective, scalable and field-friendly diagnostic tools.

Closing date: 11 Oktober 2018

Diagnostic tools for poverty-related diseases – EDCTP

Advances in product development for effective prevention, treatment and management of co-infections and co-morbidities - EDCTP

Co-infections with several pathogens are frequent in sub-Saharan Africa and represent an important public health problem in many areas due to accelerated and/or complicated disease progression, resulting in increased mortality and morbidity. These co-infections can result in unique challenges in treatment and prevention of disease, including increased drug toxicities and/or changes in efficacy of interventions. The rise in incidence of non-communicable diseases (NCDs) in sub-Saharan Africa and the necessity for long-term management of some poverty-related diseases and NCDs, often concurrently, adds to these complexities. There is therefore an urgent need for research that leads to advances in the development of new/improved products for the effective prevention, treatment and management of co-infections and co-morbidities.

Closing date: 18 Oktober 2018

Advances in product development for effective prevention, treatment and management of co-infections and co-morbidities

Capacity development to facilitate delivery and uptake of new or improved medical interventions in African health systems - EDCTP

Universal health coverage is paramount to all the health-related Sustainable Development Goals (SDGs). The most significant impediments to ensuring this achievement are the incremental challenges in providing access to good quality, effective, preventive and curative products to all populations within a wide range of existing health systems.

Closing date: 11 Oktober 2018

Capacity development to facilitate delivery and uptake of new or improved medical interventions in African health systems

Ethics and regulatory capacities – EDCTP

The European and Developing Countries Clinical Trials Partnership invites applications for its ethics and regulatory capacities call. This supports sub-Saharan African countries in establishing and developing robust national medicines regulatory systems and capacities for ethical review of clinical research and use of medicinal products and technologies for use in humans.

Opening date: 2 Augusti 2018

Closing date: 22 Nov 2018

Ethics and regulatory capacities – EDCTP

Return home fellowships - International Brain Research Organization

The International Brain Research Organization invites applications for its return home fellowships. These support researchers trained overseas in returning to their home countries.

Applicants must fit one of the following categories:postdoctoral fellows who have finished research training in neurosciences in a centre of excellence of a developed country; be willing to start up their own laboratory or work independently; be scientists who are developing a successful basic or clinical research career in a developed country and wish to return to their country of origin or to a less developed country for personal or cultural reasons.

Closing date: 1 September 2018

Return home fellowships - International Brain Research Organization

Amerikanska utlysningar

Federal Funding agencies

2018 Hearing Restoration Research Program (HRRP): DoD

The FY18 for HRRP appropriation is $10 million (M).

To meet the intent of the award mechanism, all applications to the FY18 HRRP FARA must address research in the following Focus Area:

Develop and/or validate techniques and methods to assess and/or treat auditory dysfunction as related to synaptopathy, hidden hearing loss, and central auditory processing disorders. Examples include, but are not limited to:

  • Diagnostic tools for use in forward or remote deployed settings to assess hidden hearing loss and to inform whether the individual’s hearing capability is sufficient to perform the duties of the job or work assignment;
  • Batteries of differential diagnostics tests that help determine the underlying pathophysiology of the auditory dysfunction;
  • Treatments for the various types of damage that result in the loss of hearing leading to decreased ability to adequately perform the duties of the job or work assignment.

Closing date: Letter of Intent due July 17, 2018 (Full application November 8).

Funding Opportunity Announcement (FOA): Focused Applied Research Award (W81XWH-18-HRRP-FARA);

Translational Research Award (W81XWH-18-HRRP-TRA).

2018 Hearing Restoration Research Program (HRRP): DoD 

Foundations

Autism Speaks Request for Applications 2018 Treatment Research Grants, USA

Autism Speaks invites Treatment Research Grant applications to conduct innovative studies of novel treatments and interventions for people with autism spectrum disorder (ASD) throughout the life span. These may include medical approaches such as

pharmacological treatments and complementary and alternative forms of health care, as well as behavioral and/or psychosocial interventions. Successful applications will focus on evaluation of the efficacy, effectiveness or other therapeutic benefits of the targeted intervention. We anticipate granting two awards at $250,000/year for up to three years with a maximum of $750,000 per award, inclusive of indirect costs.

Closing date: July 18, 2018 (Letter of Intent), September 19, 2018 (Full Application).

Autism Speaks Request for Applications 2018 Treatment Research Grants, USA 

2018 Fall Clinical Research Funding Opportunities (Cystic Fibrosis Foundation), USA

Clinical Research Award (CRA)

The intent of the Clinical Research Award program is to provide support for investigator-initiated clinical research projects that have the potential to make an important contribution to the Cystic Fibrosis Foundation's mission. Research projects may address diagnosis, treatment, management of disease or symptom, or the pathophysiology of cystic fibrosis, using clinical, translational, or epidemiologic study approaches.

Clinical Pilot and Feasibility Award

The intent of the Clinical Pilot and Feasibility Award is to enable investigators to collect sufficient preliminary data to determine the best strategies and methods for approaching a major question that ultimately will require assessment through a larger scale research and/or multi-center, collaborative clinical trial.

Closing date: July 12, 2018 (Letter of Intent), October 15, 2018 (Full Application).

Teaching sabbatical

Inbjudan att nominera lärare till stipendium inom STINT.  STINT (Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning) inbjuder Karolinska Institutet att nominera upp till tre kandidater till lärarutbyte inom STINTs program "Teaching Sabbatical, varav eventuell tredje kandidat endast erbjuds granskning i mån av plats. Maximalt 60 kandidater kan hanteras i urvalet.

Programmet syftar till att utveckla såväl individer som institutioner. Genom att ge forskare och lärare som brinner för undervisningsfrågor internationella erfaren­heter med utgångspunkt i lärar­rollen, snarare än i forskar­rollen, vill STINT bidra till att högre utbildning förnyas och nya nätverk skapas. Stor vikt läggs på mervärdet av utlandsvistelsen, varför STINT uppmuntrar kandidater att söka nya internationella erfarenheter.

Deltagarna vistas vid det utländska lärosätet under hela höstterminen (augusti - december). Utgångspunkten är att de ska undervisa, till exempel genom att ge en kurs själv eller tillsammans med en kollega på värdlärosätet ("co-teaching"). Den nominerade ska vara disputerad samt anställd och väl förankrad i verksamheten vid universitet eller högskola i Sverige. Deltagarnas lärdomar ska leda till förändring och förnyelse vid svenska institutioner och lärosäten.

Closing date: 6 September 2018

Teaching sabbatical

Länkar