Aktuella deadlines för forskarutbildningskurser och aktiviteter

This page in English

Här finner du viktiga datum inför kommande termin och kurskatalog, för dig som anordnar kurser och andra forskarutbildningsaktiviteter.

Kursplan

Fredag 23 februari 2018 är sista dag att skicka in en ny eller reviderad kursplan för granskning, för kurs som ska ges höstterminen 2018.

För forskarskolor är onsdag 9 maj 2018 sista dag att skicka in en ny eller reviderad kursplan för granskning, för kurs som ska ges höstterminen 2018.

Kurstillfälle

Måndag 19 mars 2018 är sista dag för att lägga in ett kurstillfälle i KIWAS för kurs som ska ges höstterminen 2018 och annonseras via kurskatalogen. 

För forskarskolor är torsdag 31 maj 2018 sista dag för att rapportera in planerade kurstillfällen för höstterminen 2018, enligt anvisning. 

Medel för fristående kurs

Fredag 23 februari 2018 är sista dag för att ansöka om medel för höstterminen 2018. Gäller enbart kurs som inte ingår i ett forskarutbildningsprogram, eller helt finansieras på annat sätt, se Söka medel för fristående kurser.

Samma datum gäller för ansökan om s.k. tilläggsmedel vid internationella kurssamarbeten.

Medel för kurs inom forskarutbildningsprogram

Aktuellt forskarutbildningsprogram (eller flera) kontaktas i god tid för att ansöka om att inkludera kursen.

Kurskatalogen och ansökningsperiod

Kurskatalogen är varje år öppen för ansökan till kurser på forskarnivå ca 15 april-15 maj (för höstterminen) och ca 15 oktober - 15 november (för vårterminen) med reservation för ändring beroende på vilka veckodagar angivna datum infaller.
För kurskatalogen höstterminen 2018 kommer ansökningsperioden att löpa från 16 april till 15 maj 2018

Medel för forskarutbildningsaktiviteter

Ansökan om medel för andra lärandeaktiviteter än kurser kan skickas in löpande under året men i god tid för den planerade aktiviteten. Läs mer under: Applying for funding of doctoral education activities (endast på engelska).

Kontakt

Handläggare

Anna Gustafsson

Telefon: 08-524 860 18
E-post: anna.gustafsson@ki.se

Ordförande i Kurs- och programkommittén

Lennart Nilsson

Telefon: 08-524 810 99
E-post: Lennart.Nilsson@ki.se

Vice ordförande i Kurs- och programkommittén

Lena Von Koch

E-post: Lena.Von.Koch@ki.se

Koordinator för forskarutbildning

Ingeborg van der Ploeg

Telefon: 08-524 867 00
E-post: Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se

ForskarutbildningKurs