Adresser - ANA Futura

This page in English

När du har flyttat in i ANA Futura behöver du ändra diverse adresser.

Besöksadress

Karolinska Institutet

Institutionen för <NAMN>/ANA Futura

Alfred Nobels Allé 8, plan <NR>

141 52 HUDDINGE

Postadress

Paket levererade av kurir samt extern- och intern post. Posten måste hämtas i ett postrum på plan 5. Prata med din avdelningsadministratör.

Karolinska Institutet

[Institution/avdelning/enhet]/ANA Futura

Alfred Nobels Allé 8,

[Namn på leveransmottagare]

141 52 Huddinge

Leveransadress

Stora försändelser och gods

Karolinska Institutet

[Institution/avdelning/enhet]/ANA Futura

Alfred Nobels Allé 8B, 

[Namn på leveransmottagare]

141 52 Huddinge