Administrativa utvecklingsprojekt

This page in English

Varje år avsätts en budget för större universitetsövergripande administrativa utvecklingsprojekt (AU-projekt). Budget och antal projekt varierar utifrån behov och prioriteringar.

Pågående projekt 2018

NIBS – Nya Identitet och Behörighetssystemet

Vidareutveckling av Medarbetarportalen

Inrätta Research Data Office, RDO

Införande av GDPR på KI

Förstudie: Systemstöd för internationella samarbetsavtal och mobilitet

 

Avslutade projekt 2018

Implementering av nya Ladok

Kvalitetsindikatorer i VIS – Fas 1

 

Kontaktuppgifter

För frågor om AU-medel och pågående AU-projekt:

AU-chef

Marie-Louice Isacson

Telefon: 08-524 865 24
Enhet: Strategiskt ledningsstöd
E-post: Marie-Louice.Isacson@ki.se

 

 

Administration