A-Ö på institutionen för medicin, Huddinge

A

Arkiv och registratur 

Arkivarie och registrator på institutionen är Gabriel Larsson

Arbetsmiljögrupp

Ordförande är Mari Gilljam och Elisabeth Henriksson. Läs mer om arbetsmiljö på MedH

Administrativ chef

Klas Karlsson 

Administration

Institutionens administrativa grupp ger administrativ service till studenter, ledning, doktorander och forskare. Administration på MedH

Anställningsavtal

Christina Johansson, HR-ansvarig 

Avsluta anställning

Anastasia Urban, HR-administratör 

B

Badge (e-tjänstekort, passerkort)

Brandsäkerhet

D

Disputationer

Undrar du hur det går till vid disputationer på institutionen för medicin? Läs om disputationer på sidan om forskarutbildning. Vill du annonsera en kommande disputation? Så här gör du  

E

Ekonomi

Ekonomigruppen på institutionen består av; Therese Lind, Ekonomichef, Shamima Shah och Gulaid Ismail.

F

Forskarutbildning 

Studierektor: Petter Höglund. Utbildningsadministratör: Anastasia Urban. Forskarutbildning på MedH

Fackligt arbete

Arbetsplatsombud SACO: Mats Rudling

Arbetsplatsombud OFR: Yvonne Edlund

Föräldraledighet

AnnaMaj Stolt, HR-konsult 

Fjällstugan

Institutionens medarbetare har möjlighet att hyra Föreningen Fjällstugans boende i Sälen. Kontakta Lena Emtestam för mer info.

Flytt

Lokal- och byggplanering, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge: Torbjörn Olers

Forskarwebben

Ekonomisystem för forskare och lärare vid KI. Vid frågor kontakta Therese Lind

Företagshälsovård

Previa är KI:s samarbetspartner inom hälsa och arbetsmiljö.

G

Grand Round

Grand Round är en återkommande föreläsningsserie där medicinska fall/nyheter/forskningsprojekt presenteras. Grand Round 

H

HR på MedH

Christina Johansson, HR-ansvarig, AnnaMaj Stolt, HR-konsult och Anastasia Urban, HR-administratör. 

K

Kommunikation 

Emma Karlsson jobbar som institutionens webbredaktör.

L

Lön

Kontakta Christina Johansson, HR- ansvarig 

N

Nyhetsbrev 

Emma Karlsson, webbredaktör. Arkiv för nyhetsbrev. 

O

Organisation 

P

Protokoll

R

Rekrytering 

HR- ansvarig Christina Johansson och HR- konsult Annamaj Stolt jobbar med rekryteringar vid institutionen. 

Resor

Reseräkningar hanteras av ekonomigruppen; Therese Lind, Shamima Shah och Gulaid Ismail

Repro

Reprocentralen på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge kopierar serier av material som blanketter och utbildningsmaterial. 
Kontakt: repro.huddinge@karolinska.se. Telefon: 08- 585 800 95. Internadress: C2 48, Plan 4 under Apoteket

S

Samverkansgrupp

Representanter för arbetsgivaren: Jan Bolinder och Klas Karlsson

Fackliga representanter: Yvonne Edlund (OFR) och Mats Rudling (SACO)

Sjukanmälan/friskanmälan

Sjukanmälan görs till följande kontaktpersoner på enheterna:

Administratörer

Samtliga medarbetare vid enheterna;

Administrativa kansliet, Centrum för hematologi och regenerativ medicin, HERM, Enheten för Endokrinologi och Lipidlaboratoriet, Enheten för Gastroenterologi och reumatologi, Enheten för Infektionssjukdomar och hud, Enheten för Hjärt- och lungsjukdomar, Enheten för Hematologi, Enheten för Metabolism

vänder sig till: Anastasia Urban, 08-524 833 03, anastasia.urban@ki.se

Anställda vid ICMC vänder sig till Malin Engberg, 073 712 14 31, malin.engberg@ki.se

Centrum för infektionsmedicin (CIM) vänder sig till Margit Ekström, 08-585 806 02, margit.ekstrom@ki.se

Blir du sjuk längre än sju kalenderdagar lämnar du en kopia av läkarintyget till Anastasia Urban, HR-administratör på plan 9, C2:94, Institutionen för Medicin, Huddinge.

Läkarintyget ska gälla från kalenderdag åtta. Vid sjukdom längre än 14 kalenderdagar lämnar du en kopia av läkarintyget till Anastasia, originalet skickar du till Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund.

OBS! Du friskanmäler dig själv när du är tillbaka på jobbet igen via Primula/PA-webben.

U

Utbildning 

Institutionen för medicin, Huddinge bredriver grund- och forskarutbildning. Läs mer om utbildning 

W

Webbuppdateringar

Emma Karlsson är institutionens webbredaktör.