Skip to main content

YATSS

YATSS är en tvillingstudie om hälsa och beteende hos unga vuxna. Studien vänder sig till alla tvillingar som är födda från 1985 fram till och med 1992, både enäggstvillingar och tvåäggstvillingar.

Syfte med studien

Syftet med studien är att studera hur arv och miljö påverkar sjukdomar. De flesta vanliga sjukdomar kommer att studeras som t.ex. mag- och tarmsjukdomar, lungsjukdom, astma/allergi, artrit, affektiva sjukdomar och symtom, ätstörningar, fibromyalgi, kronisk trötthetssyndrom och kvinnors hälsa. Vi har tidigare gjort i princip en exakt likadan studie (den s.k. STAGE-studien, Dnr 03-224, beslutsdatum 2003-05-05) med tvillingar födda 1959-1984. Den nu aktuella studien kommer att innefatta alla tvillingar som är födda mellan år 1985 t.o.m. 1992 ca 16000 individer. Liksom i STAGE kommer studien innefatta insamling av DNA. Med fler deltagare kan vi med ännu större säkerhet fastställa orsak till sjukdomar och beteende.

Varför är det viktigt att delta i studien?

Att vara med i en vetenskaplig studie medför inte alltid direkt nytta för personen som deltar. Däremot kan resultaten av forskningen ha stor betydelse för andra personer, både i vår generation och kommande generationer, som drabbas av olika former av sjukdomar. Ju fler som deltar, ju lättare är det för oss forskare att komma fram till ett användbart resultat. Vår forskning ökar förståelse för orsakerna till sjukdomar vilket i framtiden förhoppningsvis kan användas för att förebygga och förbättra behandlingen inom olika områden.

Det ska dock understrykas att det är frivilligt att delta i studien.

Undersökningen

Undersökningen är indelad i två delar. I den första delen tillfrågas deltagaren att fylla i en webbenkät. Enkäten tar någon dryg timme att fylla i. Om det känns långt går det bra att pausa enkäten och fortsätta senare. När enkäten är klar kommer nästa del som är ett salivprov. Deltagaren får ut ett provrör med posten. Provröret är en smart konstruktion som är avsedd för salivprov. Röret är så litet att det går att posta i vanlig postlåda. Det är mycket lätt att lämna ett salivprov. Instruktioner medföljer provröret.

Så här arbetar vi

Det svenska Tvillingregistret, med information om ca 97 000 tvillingpar födda sedan 1886, är världens största populationsbaserade Tvillingregister och är därför en ovärderlig resurs för att studera hälsa och hälsorelaterade beteenden. Den forskningsmetod som används i tvillingstudier baseras på att enäggstvillingar har likadana gener, medan tvåäggstvillingar delar ca 50 % av samma gener. När vi analyserar enkätsvar och DNA, och ser att syskon i enäggspar mer ofta drabbas av en sjukdom än syskon från tvåäggspar, så drar vi slutsatsen att detta orsakas av ärftlighet. Från ett sådant resultat kan vi gå vidare för att försöka finna exakt vilken gen som påverkar sjukdomsförloppet och vad genen har för funktion.

Hur används svaren och vad händer med resultaten?

Alla deltagares svar läggs samman och blir statistik. Forskare på Karolinska Institutet analyserar resultaten. Resultat från studien kommer kunna användas av läkare och som underlag för kommande forskning. Forskningsresultaten i sin tur kommer att publiceras i internationella medicinska tidskrifter.

Kontakt

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor gällande ditt deltagande eller om studien i stort:

  • Telefon: 0200-210660. Vi nås lättast mellan 9.00-16.00
  • E-post: tvillingregistret@ki.se
  • Ni är även välkomna att följa oss på Facebook där vi gärna informerar, diskuterar och svarar på forskningsfrågor.

Vi som arbetar med studien

Professor

Paul Lichtenstein

Telefon: 08-524 874 24
Enhet: C8.MEB.Lichtenstein
E-post: Paul.Lichtenstein@ki.se

Professor

Nancy Pedersen

Telefon: 08-524 874 18
Enhet: Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), C8
E-post: Nancy.Pedersen@ki.se

Professor, gäst

Henrik Larsson

Telefon: 08-524 823 44
Enhet: C8.MEB.Larsson
E-post: Henrik.Larsson@ki.se

Forskningssköterska

Karin Dellenvall

Telefon: 08-524 874 27
Enhet: C8.MEB.Magnusson
E-post: Karin.Dellenvall@ki.se

Systemutvecklare

Barbro Sandin

Telefon: 08-524 822 85
Enhet: C8.MEB.Magnusson
E-post: barbro.sandin@ki.se

Systemutvecklare

Michael Broms

Telefon: 08-524 823 55
Enhet: C8.Administration.IT
E-post: michael.broms@ki.se