Publikation i The Lancet: Färre våldsbrott efter behandling med antipsykotiska läkemedel

Publicerat 2014-05-08 08:58. Uppdaterat 2014-06-18 16:32This page in English

Publikation i The Lancet: Antipsychotics, mood stabilisers, and risk of violent crime.
Seena Fazel, Johan Zetterqvist, Henrik Larsson, Niklas Långström, Paul Lichtenstein
The Lancet, online 8 May 2014, http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(14)60379-2.

Psykossjukdomar