NyheterForskning

Publikation i The Economist: Childhood family income, adolescent violent criminality and substance misuse: A quasi-experimental total population study

Publicerat 2014-08-25 13:24. Uppdaterat 2014-09-11 16:53This page in English

En ny studie visar att familjens ekonomiska situation i barndomen inte förklarar risken för brottslighet och/eller missbruksproblem i vuxen ålder. Forskarna vid MEB har studerat syskon och kusiner med föräldrar som har haft varierande inkomster under barnens uppväxt och kan konstatera att det snarare är andra faktorer i den personliga bakgrunden som tycks vara avgörande.

Länkar