NyheterForskning

Publikation i Nature Genetics: Most genetic risk for autism resides with common variation

Publicerat 2014-08-07 11:02. Uppdaterat 2014-12-18 13:38This page in English

Forskare från MEB har tillsammans med forskare från bland annat Mount Sinai Hospital i New York publicerat en studie i Nature Genetics där de studerat genetiska riskfaktor för autism.

Most genetic risk for autism resides with common variation
Gaugker T, Kleri L, Sanders SJ, Bodea CA,Goldberg AP, Lee AB, Mahajan M, Manaa D,Pawitan Y, Reichert J, Ripke S, Sandin S, Sklar P, Svantesson O,Reichenberg A, Hultman CM, Devlin B,Roeder K, Buxbaum JD.
Nature Genetics, online 20 July 2014

Länkar

Psykiatri