Publikation i Nature Biotechnology: GUIDE-seq enables genome-wide profiling of off-target cleavage by CRISPR-Cas nucleases.

Publicerat 2014-12-19 11:35. Uppdaterat 2015-01-08 10:46This page in English

Zongli Zheng har en tjänst som internationell postdoc vid vår institution, finansierad av Vetenskapsrådet, och arbetar för tillfället vid Department of Pathology, Massachusetts General Hospital i Boston där han är medförfattare i denna artikel som handlar om att få fram metoder att utvärdera säkerheten i nukleaser innan man använder dessa kliniskt.

Länkar

Genetik