NyheterForskning

Publikation i JAMA Psychiatry: Barn till äldre pappor oftare psykiskt sjuka

Publicerat 2014-02-27 14:30. Uppdaterat 2014-02-28 08:32

 "Parental Age at Childbearing and Offspring Psychiatric and Academic Morbidity". Brian M. D’Onofrio, Martin E. Rickert, Emma Frans, Ralf Kuja-Halkola, Catarina Almqvist, Arvid Sjölander, Henrik Larsson, Paul Lichtenstein.

Psykisk ohälsa