Publikation i International Journal of Cancer: Patterns of changing cancer risks with time since diagnosis of a sibling

Publicerat 2014-10-03 15:16. Uppdaterat 2014-10-03 15:19
lee_myeongjee.jpg

Myeongjee Lee, doktorand vid MEB har tillsammans med professor Marie Reilly och professor Kamila Czene, båda vid MEB, publicerat en artikel i International Journal of Cancer om förändringen av familjär cancerrisk över tid.

25267314