PETSS

Utveckling av tidiga beteendeproblem: En prospektiv tvillingstudie med fokus på temperament, neuropsykologi och faktorer inom familjen (PETSS).

Projektledare

Professor, gäst

Henrik Larsson

Telefon: 08-524 823 44
E-post: Henrik.Larsson@ki.se

Projektbeskrivning

För att nå en bättre förståelse för hur uppmärksamhet och tidiga beteendeproblem som aggressivitet, trots och uppförandestörningar utvecklas kommer vi att genomföra en tvillingstudie där 4500 tvillingpar undersöks vid 5-års ålder. En unik aspekt av denna studie är att barnen kommer att genomföra datoriserade psykologiska tester i hemmet med föräldrarna som testledare. En CD-ROM skiva med programvara administreras per post och resultaten laddas sedan ner via Internet. Genom att använda neurovetenskapliga mått av arbetsminne och emotionella processer i en storskalig tvillingstudie kan vi undersöka hur samspelet mellan arv, miljö och kognitiva processer påverkar uppmärksamhet and uppförandeproblem. Enkäter till föräldrar och förskolepersonal kommer att användas för att få information om beteendeproblem, liksom andra typer av relaterade problem, temperament (kontroll av emotioner, oräddhet) och familjekaraktäristika (uppfostran, föräldrabarn relationer, föräldrars psykiatriska problem). Med tanke på att nya intressanta studier antyder att genvarianter som är involverade i dopaminsystemet inte bara är relaterade till uppmärksamhetsproblem utan även till arbetsminneskapacitet samlar vi in genetiskt material (DNA). Det betyder att vi kan studera samspelet mellan specifika genvarianter, kognitiva processer och uppmärksamhetsproblem.

Partners

Paul Lichtenstein, Karolinska Institutet
Anna-Karin Andershed, Örebro University
Henrik Andershed, Örebro University
Gunilla Bohlin, Uppsala University
Lisa Thorell, Uppsala University
Essi Viding, University College London
Paul Frick, University of New Orleans

EpidemiologiRegisterbaserad forskningTvillingforskning