Skip to main content

Pågående forskning

Som vårt namn antyder, är huvudspåren för vår forskning epidemiologi och biostatistik. Inom dessa två forskningsområden studerar våra forskare en rad medicinska frågeställningar samt biostatistik analys och metod. Om du vill läsa mer följer nedan en kortfattad beskrivning av ett urval aktuella områden och forskningsprojekt.

Det finns fler pågående projekt på institutionen och om du är intresserad av något visst område kan du kontakta våra forskare för att få veta mer. Notera att en del projekt återfinns under flera forskningsområden och att information om avslutade projekt finns under en egen sida. Projektsidorna kan ibland förekomma enbart på engelska, så för en mer heltäckande bild, vänligen byt språk på denna sida.

Astma och allergi

Forskare: Catarina Almqvist Malmros

 • MANTRA-studierna: "Maternal anxiety and asthma internet therapy" undersöker om kognitiv beteendeterapi (KBT) kan minska astma och oro eller stress.

Biostatistik

Biostatistikgruppen på MEB är engagerad i ett stort antal forskningsprojekt, inklusive populationsbaserade kohort- och fall-kontrollstudier, tvilling- och familjestudier, överlevnadsanalys, prediktionsmodeller, molekulär och genetisk epidemiologi samt bioinformatik och high-throughput dataanalys.

Barns hälsa

Forskare: Catarina Almqvist Malmros

 • STOPPA-studien: Studiens mål är att få en djupare förståelse av riskfaktorer för barnastma.
 • Born into Life-studien: En longitudinell studie före och under graviditet samt i de första levnadsåren

Forskare: Sven Sandin

 • RECAP: Ett europeiskt projekt som studerar för tidigt födda barn för att finna riskfaktorer för kort- och långsiktiga utfall (engelsk sida).

Cancerepidemiologi

Forskare: Katarina Bälter

Forskare: Henrik Grönberg

 • STHLM-3: Målet med STHLM3 är att testa ny förbättrad diagnostik för att upptäcka prostatacancer tidigare och säkrare (obs! länken leder till en extern webbsida).

Forskare: Per Hall

 • KARMA: En studie om bröstcancer. (obs! länken leder till en extern webbsida)

Forskare: Pär Sparén

 • Mesoteliomstudie: syftar till att identifiera tänkbara riskfaktorer för mesoteliom (cancer i lungsäcken eller bukhinnan) utöver asbestexponering.

Forskare: Sven Sandin

Gastroenterologi

Forskare: Weimin Ye

 • HP|ER - En kohortstudie med gastroskopipatienter från Ersta sjukhus: Undersöker och kartlägger mag-tarmfloran med särskilt fokus på cancerogena stammar av bakterien Helicobacter pylori.

Kvinnors hälsa

Forskare: Catarina Almqvist Malmros

 • MAESTRO-studien: undersöker hur mammor med eller utan astma upplever graviditet, förlossning samt tiden efter förlossning.

Forskare: Anastasia Nyman, Sara Öberg och Carolyn Cesta

 • UppStART: En studie med målet att undersöka de kort- och långsiktiga effekterna av assisterad befruktning.

Genetik/genomik

Forskare: Christina Hultman

 • SAGA-studien: syftar till att identifiera gener och miljöfaktorer som ökar risken att utveckla autism.

Forskare: Mikael Landén

Psykiatrisk epidemiologi

Forskare: Cynthia Bulik

Forskare: Christina Hultman

 • BROAD-studien: En svensk populationsgenetisk studie av psykossjukdomar.
 • EGOs-studien: om genetiska och miljömässiga faktorer vid tvångssyndrom, Tourettes syndrom och tics.
 • SAGA-studien: syftar till att identifiera gener och miljöfaktorer som ökar risken att utveckla autism.
 • STAR-studien: En studie om arvets och miljöns påverkan vid psykossjukdomar.

Forskare: Mikael Landén

 • ANGI-studien: En genetisk studie om Anorexia Nervosa.
 • PREFECT-studien: om elbehandling vid depression.
 • SWEBIC: En studie av genetiska och miljömässiga orsaker till bipolärt syndrom

Forskare: Sven Sandin

Forskare: Sven Sandin/Christina Hultman

 • PAGES: En studie av genetiska och miljömässiga faktorer vid autismspektrumtillstånd (AST).

Forskare: Patrick Sullivan

 • S3 - Svenska schizofreni-studien: En studie om genetiska och miljömässiga faktorer som kan bidra till utvecklandet av psykossjukdom och att kartlägga hur dessa samverkar.

Forskare: Unnur Valdímarsdottír

Tvillingstudier

Forskare: Catarina Almqvist Malmros

 • STOPPA-studien: Studiens mål är att få en djupare förståelse av riskfaktorer för barnastma.

Forskare: Christina Hultman

 • STAR-studien: om arvets och miljöns påverkan vid psykossjukdomar.

Forskare: Paul Lichtenstein

Åldrande

Forskare: Nancy Pedersen

 • SATSA-studien: syftar till att förstå vilka faktorer som kan leda till en god ålderdom.