Skip to main content

Östrogennivåer och kostintag under graviditet

En kvinnas bröst uppvisar varierande känslighet för östrogen, andra hormoner och tillväxtfaktorer under kvinnans livstid.

Studieinformation

Projektledare

Professor

Elisabete Weiderpass Vainio

Telefon: 08-524 823 65
Enhet: C8.MEB.Weiderpass
E-post: Elisabete.Weiderpass.Vainio@ki.se

Partners

  • Leena Hilakivi-Clarke (Georgetown University, Washington DC, USA), co-PI, responsible for all laboratory assays
  • Marie Löf, Karolinska Institutet, Post-Doctoral fellow, Nutritionist

Vi som arbetar med studien

Forskare

Marie Löf

Telefon: 08-524 810 95
Enhet: Löf
E-post: Marie.Lof@ki.se

Statistiker

Sven Sandin

Telefon: 08-524 861 22
Enhet: C8.MEB.Pawitan.Sandin
E-post: Sven.Sandin@ki.se

Systemutvecklare

Pouran Almstedt

Telefon: 08-524 867 98
Enhet: C8.Administration.IT
E-post: pouran.almstedt@ki.se

Publikationer

Du hittar publikation på engelska här.

Mer information om studien