Nationellt kvalitetsregister för Cervixcancerprevention (NKCx)

Nationellt kvalitetsregistret för cervixcancerprevention (NKCx) består av två sammanslagna kvalitetsregister med en analysdatabas med nationell täckning av data kring inbjudningar, cellprover och vävnadsprover från cervix.

Registrets huvudman är Karolinska Universitetssjukhuset, mer information hittar ni här: Nationella Kvalitetsregistret för Cervixcancerprevention (NKCx).

Projektledare

Professor

Joakim Dillner

Enhet: Avdelningen för patologi
E-post: Joakim.Dillner@ki.se

Aktuellt

Nu samlar vi in data till och med 2014 till registret. Allteftersom vi tar emot data uppdateras datainsamlingen.

Hälso- och sjukvård