MANTRA

MANTRA-studierna: Internetförmedlad kognitiv beteendeterapi för astma och oro

I Mantra-studierna (Maternal anxiety and asthma internet therapy) undersöker vi om kognitiv beteendeterapi (KBT) kan vara hjälpsamt för att minska astma och oro eller stress. Målet är att utveckla en effektiv internetförmedlad KBT som kan ge många med astma och oro eller stress tillgång till god behandling.

KBT har i studier visat sig kunna ge ökad livskvalitet för de som har oros-relaterad astma, men det kan vara svårt att få tillgång till KBT. Därför kommer vi i två studier att utveckla ett behandlingsprogram som kan läggas över på internet. På så sätt kan fler få tillgång till behandlingen. I den första studien kommer vi att prova ut ett behandlingsprogram som kan passa många med astma och oro eller stress. För att göra det behöver vi träffa deltagare.

Vill du delta i studien?

Vi rekryterar just nu deltagare till den första studien. Till den här studien vänder vi oss till deltagare med astma och oro eller stress. Deltagarna kommer att få träffa en KBT-psykolog vid tio-tolv tillfällen under ca 3 månader. Varje tillfälle tar ca en timme. Mellan träffarna gör deltagarna hemuppgifter, dvs övningar som man kommit överens om tillsammans med psykologen för att träna på att göra annorlunda vid oro och stress. Deltagarna kommer att besvara frågor om sitt mående under ett par veckors tid innan behandlingen startar. Frågor kommer också att besvaras under behandlingen, vid behandlingens slut och 3 månader efter sista behandlingstillfället. De flesta frågor besvaras hemifrån över internet.

Låter det här intressant för dig? Då kan du ta kontakt med Med. Dr. Marianne Bonnert som är psykolog och behandlingsansvarig i MANTRA-studierna.

E-post: marianne.bonnert@ki.se
Telefon: 073-7482864

Hur går det till?

När du har anmält ditt intresse kommer du att kontaktas av oss per telefon. Vi behöver veta att du har träffat en läkare för din astma (och fått en diagnos) och att du har den information du behöver om studien för att ta ett beslut om att gå vidare. Du får sedan inloggningsuppgifter för att fylla i en screening över internet. När screeningen är ifylld blir du kallad till ett bedömningssamtal på enheten för medicinsk epidemiologi och biostatisk (MEB) på KI Solna. Samtalet tar ca en timme. Skulle vi under telefonsamtal, screening eller bedömning upptäcka att du inte passar in i studien kommer vi att meddela detta. Om du har behov av annan behandling kommer du att få hjälp med råd om vart du kan söka dig. Deltagande i behandlingen förutsätter att du är beredd att regelbundet besöka MEB för psykologsamtal.

Mer om astma och KBT

Bakgrund

Astma är en obstruktiv inflammatorisk sjukdom i luftvägarna, och utgör en av de vanligaste kroniska sjukdomarna hos barn och vuxna. Oro är ett annat vanligt förekommande problem; i Europa har uppskattningsvis 14% av populationen orosproblematik. Tidigare studier har visat att astma kan förvärras av oro eller stress, och att individer med oro och stress löper en större risk för att utveckla astma. Resultat från nya studier visar att kognitiv beteendeterapi (KBT) kan förbättra livskvalitet, astmakontroll och oro jämfört med sedvanlig vård för vuxna med astma. I den här studien kommer vi att pröva om det går att göra behandlingen med KBT ännu bättre, målet är att så småningom lägga över behandlingen på internet så att fler kan få hjälp.

Hantering av data och sekretess

Alla frågeformulär som deltagarna i studien fyller i kommer endast att läsas av personal i forskargruppen, som har full sekretess, och alla journalhandlingar omfattas av tystnadsplikt och sekretesskydd. Vår studie är utformad enligt reglerna för personuppgifter vid forskning som finns i personuppgiftslagen (PuL). Svar och resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem.

Hur får jag information om studiens resultat?

Resultaten från studien kommer att sammanställas till artiklar och presenteras i vetenskapliga tidskrifter, samt presenteras på nationella konferenser.

Försäkring och ersättning

Vanlig patientskadeersättning gäller för studiedeltagarna i denna studie. Behandlingen är kostnadsfri. Den behandlande psykologen lyder under hälso- och sjukvårdslagens tystnadsplikt. Om ni har några funderingar kontakta oss gärna så skall vi försöka besvara era frågor.

Huvudansvarig behandlare och kontaktperson

Med. dr, leg. psykolog

Marianne Bonnert

E-post: marianne.bonnert@ki.se

Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS), sektionen för psykologi
Telefon: 073-748 28 64

Forskare ansvarig för studiens genomförande

Professor/överläkare

Catarina Almqvist Malmros

Telefon: 08-524 822 20
Enhet: Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), C8
E-post: Catarina.Almqvist@ki.se

Medverkande forskare

Eva Serlachius, docent, barnpsykiater, Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS), sektionen för psykologi
Erik Andersson, leg.psykolog, med. dr., Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS), sektionen för psykologi
Ida Manninen, läkarstudent, blivande doktorand, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik
Vilhelmina Ullemar, med.dr, läkarstudent, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik
Björn Nordlund, med dr, barnsjuksköterska, Lung- och allergimottagningen, Astrid Lindgrens barnsjukhus och Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

AstmaEpidemiologi