MANTRA

MANTRA-studierna: Internetförmedlad kognitiv beteendeterapi för astma och oro

I Mantra-studierna (Maternal anxiety and asthma internet therapy) undersöker vi om kognitiv beteendeterapi (KBT) kan vara hjälpsamt för att minska astma-relaterad oro eller stress. KBT har i studier visat sig kunna ge ökad livskvalitet för de som har oros-relaterad astma, men det kan vara svårt att få tillgång till KBT. Målet är att utveckla en effektiv internetförmedlad KBT (Internet-KBT) som kan ge många med astma och oro eller stress tillgång till god behandling. Därför har vi utvecklat ett behandlingsprogram som nu ska prövas över internet. Vi söker 30 deltagare till den här studien. Alla som inkluderas i studien får starta Interner-KBT. Innan du kan inkluderas behöver vi få reda på mer om dig. Läs mer om studien här nedanför innan du anmäler ditt intresse!

Vill du delta i studien?

Till den här studien vänder vi oss till deltagare med astma och som känner oro eller stress över sin astma. Deltagarna kommer att under 8 veckor få behandling över internet av KBT-utbildad legitimerad psykolog. Varje vecka loggar deltagarna in och läser om astma och oro. Deltagarna planerar veckovisa hemuppgifter utifrån det man läst i veckans del, dvs övningar för att stegvis träna på att göra annorlunda vid astma, oro och stress.

Anmäl ditt intresse

Tänk på att det tar ca 15 minuter att besvara alla frågor när du anmäler ditt intresse att delta i studien. Du behöver besvara alla frågor i ett svep. Så anmäl dig när du vet att du har den tiden.
Anmäl ditt intresse genom att klicka på länken: https://astma.webcbt.se/registration/3415

Har du fler frågor innan du vill anmäla ditt intresse?

Då kan du ta kontakt med Med. Dr. Marianne Bonnert som är psykolog och behandlingsansvarig i MANTRA-studierna.
E-post: marianne.bonnert@ki.se
Telefon: 073-7482864

Hur går det till?

När du har anmält ditt intresse och fyllt i screeningen kommer du att kontaktas av oss per telefon. Vi behöver veta att du har träffat en läkare för din astma (och fått en diagnos) och att du har den information du behöver om studien för att ta ett beslut om att gå vidare. Vi bokar sedan in en tid för en timmes telefonintervju med dig. Skulle vi under telefonsamtal, screening eller bedömningsintervju upptäcka att du inte passar in i studien kommer vi att meddela detta. Om du har behov av annan behandling kommer du att få hjälp med råd om vart du kan söka dig. Deltagande i behandlingen förutsätter att du är beredd att aktivt jobba med delarna på internet samt övningar hemma under 8 veckors tid.

Mer om astma och KBT

Bakgrund

Astma är en obstruktiv inflammatorisk sjukdom i luftvägarna, och utgör en av de vanligaste kroniska sjukdomarna hos barn och vuxna. Oro är ett annat vanligt förekommande problem; i Europa har uppskattningsvis 14% av populationen orosproblematik. Tidigare studier har visat att astma kan förvärras av oro eller stress, och att individer med oro och stress löper en större risk för att utveckla astma. Resultat från nya studier visar att kognitiv beteendeterapi (KBT) kan förbättra livskvalitet, astmakontroll och oro jämfört med sedvanlig vård för vuxna med astma. I den här studien kommer vi att pröva om det går att göra behandlingen med KBT ännu bättre, målet är att så småningom lägga över behandlingen på internet så att fler kan få hjälp.

Hantering av data och sekretess

Alla frågeformulär som deltagarna i studien fyller i kommer endast att läsas av personal i forskargruppen, som har full sekretess, och alla journalhandlingar omfattas av tystnadsplikt och sekretesskydd. Vår studie är utformad enligt reglerna för personuppgifter vid forskning som finns i personuppgiftslagen (PuL). Svar och resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem.

Hur får jag information om studiens resultat?

Resultaten från studien kommer att sammanställas till artiklar och presenteras i vetenskapliga tidskrifter, samt presenteras på nationella konferenser.

Försäkring och ersättning

Vanlig patientskadeersättning gäller för studiedeltagarna i denna studie. Behandlingen är kostnadsfri. Den behandlande psykologen lyder under hälso- och sjukvårdslagens tystnadsplikt. Om ni har några funderingar kontakta oss gärna så skall vi försöka besvara era frågor.

Huvudansvarig behandlare och kontaktperson

Med. dr, leg. psykolog

Marianne Bonnert

E-post: marianne.bonnert@ki.se

Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS), sektionen för psykologi
Telefon: 073-748 28 64

Forskare ansvarig för studiens genomförande

Professor/överläkare

Catarina Almqvist Malmros

Telefon: 08-524 822 20
Enhet: Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), C8
E-post: Catarina.Almqvist@ki.se

Medverkande forskare

Eva Serlachius, docent, barnpsykiater, Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS), sektionen för psykologi
Erik Andersson, leg.psykolog, med. dr., Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS), sektionen för psykologi
Ida Manninen, läkarstudent, blivande doktorand, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik
Vilhelmina Ullemar, med.dr, läkarstudent, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik
Björn Nordlund, med dr, barnsjuksköterska, Lung- och allergimottagningen, Astrid Lindgrens barnsjukhus och Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

AstmaEpidemiologi