Skip to main content

Kvinnors hälsa

Forskning om kvinnors hälsa har inte bara en stor påverkan när det gäller att förstå och kunna erbjuda möjliga behandlingar av sjukdomar som drabbar kvinnor. Det innehåller också reproduktiv hälsa och genom det kvinnornas barn. Genom att använda epidemiologiska metoder i forskningen om kvinnors hälsa kan vi nå en större förståelse av sjukdomsmekanismerna och deras avkomma.

Reproduktionsepidemiologin fokuserar mer på hur ärftliga och miljömässiga faktorer påverkar mammans och fostrets/barnets hälsa under graviditeten, förlossningen, samt hälsoeffekter på kort och lång sikt efter förlossningen. Reproduktionsepidemiologisk forskning i Sverige har i hög grad gynnats av att våra befolkningsbaserade register (där Medicinska Födelseregistret är centralt) kan länkas till andra register.

Catarina Almqvist Malmros

MAESTRO - Maternal Asthma Events, STRess and Offspring

Mer om Catarina Almqvist Malmros

Anastasia Iliadou Nyman

UppStART: Uppsala-Stockholm Assisted Reproductive Techniques study

Mer om Anastasia Iliadou Nyman

Elisabete Weiderpass Vainio

Kvinnors livsstil och hälsa (WLH)

Mer om Elisabete Weiderpass Vainio