Skip to main content

Kalmarstudien

Kalmarstudiens syfte var att undersöka sambandet mellan bakterieflora och/eller insulinreceptorer hos Barretts esofagus-patienter och ökad risk för körtelcancer i matstrupen. Förhoppningsvis kan resultaten av studien leda till att man hittar ett sätt att motverka den ökade cancerrisken hos patienter med Barretts esofagus.

Studieinformation

Bakgrund

Ibland leder besvär med sura uppstötningar till att slemhinnan längst ner i matstrupen förändras och istället börjar bete sig som om den var en slemhinna i tarmen. Detta tillstånd kallas för Barretts esofagus och medför en väsentligt ökad risk för körtelcancer i matstrupen. I det forskningsprojekt som den här studien är en del av undersöks två frågor i samband med detta. Dels om det finns insulinreceptorer på en sådan förändrad slemhinna och dels om det finns en annan bakterieflora än normalt hos dessa patienter. Både förekomsten av insulinreceptorer på ställen i kroppen där de normalt sett inte ska vara och vissa bakterier kan i sig vara cancerframkallande.

Datainsamling

I ett första steg att undersöka förekomsten av insulinreceptorer och bakteriefloran hos patienter med Barretts esofagus genomförs 2014-2015 en datainsamling vid Kalmar länssjukhus. De prover som samlas in ska senare användas för att undersöka förekomsten av insulinreceptorer och bakteriefloran hos patienter med Barretts esofagus jämfört med hur det ser ut hos tre kontrollgrupper.

Forskargrupp

Professor emeritus

Olof Nyren

E-post: Olof.Nyren@ki.se

Professor

Weimin Ye

Telefon: 08-524 861 84
Enhet: C8.MEB.Weimin
E-post: Weimin.Ye@ki.se

Projektledare

Ulrika Zagai

Telefon: 08-524 871 84
Enhet: C8.MEB.Weimin
E-post: Ulrika.Zagai@ki.se

Doktorand

Nelson Ndegwa Gichora

Enhet: Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), C8
E-post: nelson.ndegwa@ki.se

Samarbetspartners

På bilden syns (fv):

  • Ann-Christine Wennerberg, sjuksköterska Kalmar länssjukhus
  • Stephan Osthaus, läkare, Kalmar länssjukhus
  • Berit Sunde, sjuksköterska, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge
  • Ulrika Larsson, sjuksköterska, Kalmar länssjukhus

Ej med på bilden:

  • Hans-Olov Håkansson, läkare, Kalmar länssjukhus