Föreläsningar och seminarier

Seminarium: Heritability - Quantitative Genetics in the Genomics Era

2014-06-2615:00 till 16:00 Föreläsningssalen Wargentin, MEB, Nobels väg 12a, KI Campus SolnaCampus Solna

Föreläsare: Lu Yi, QIMR Berghofer Medical Research, Australien

Contact person: Paul Lichtenstein