Föreläsningar och seminarier

MEB-seminarium: Professor Per Kragh Andersen

This page in English
2018-11-2209:30 till 10:30 Föreläsningssal Strix, von Eulers väg 4, Campus Solna Campus Solna

Talare: Professor Per Kragh Andersen, Department of Public Health, University of Copenhagen

Titel: Multi-state models in medical research 

Contact person: Erin Gabriel

Länkar

Biostatistik