Föreläsningar och seminarier

MEB-seminarium: Professor Helen Tremlett

This page in English
2018-11-1610:00 till 11:00 Föreläsningssalen Wargentin, MEB, Nobels väg 12A, Karolinska InstitutetCampus Solna

Föreläsare: Professor Helen Tremlett from the Faculty of Medicine (Neurology) at the University of British Columbia, Vancouver, Canada

Titel: Using population-based data linkages to investigate multiple sclerosis epidemiology in Canada (& potential application to the gut microbiome).

Helen Tremlett

Contact person: Kaarina Kowalec