Halvtidskontroller

Licentiat Camilla Sjörs

This page in English
2017-11-1513:00 Föreläsningssal Atrium, MEB, Nobels väg 12BCampus Solna

Titel: Näringsintag och utsläpp av växthusgaser från svenska matvanor ur ett epidemiologiskt perspektiv

Betygskommitté: Adj professor Liselotte Schäfer Elinder, KI, Doc Cecilia Sundberg, KTH, Nutritionist Anna Karin Lindroos Livsmedelsverket

Handledare: Katarina Bälter, Fredrik Hedenus, Arvid Sjölander

Abstract

Contact person: Katarina Bälter
BiostatistikEpidemiologiFolkhälsovetenskap